Chwilio'r wefan
English
Hanes teulu

Hanes Teulu yn Archifau Gorllewin Morgannwg

Gweld beth sydd ar gael ac archwiliwch rai adnoddau defnyddiol i'ch helpu i olrhain eich achau.

Hanes Teulu 5Mae olrhain eich gwreiddiau teulu'n hobi boblogaidd iawn ac mae llawer o leoedd ar-lein lle gallwch ddechrau ymchwilio i'ch cyndadau. Efallai'ch bod eisoes wedi cael rhywfaint o help a chyngor i ddechrau ar y rhain. Ond y dechrau'n unig yw hyn: mae cymaint mwy o wybodaeth ar gael. Dyma'n tudalen i ddweud wrthych am y gwasanaethau rydym yn eu cynnig yma yn y Gwasanaeth Archifau i'ch helpu i olrhain eich achau.

Y Ganolfan Hanes Teulu
Gofyn i arbenigwr
Darllen am y pwnc
Cofrestri plwyf: beth ydyn nhw a beth sydd ar gael?
Mynd ymhellach: pa gofnodion eraill allai fod yn ddefnyddiol?
Beth os na allaf ymweld â'r gwasanaeth?
Taflenni ac adnoddau
 


Y Ganolfan Hanes Teulu 

Mae'n Canolfan Hanes Teulu yn ystafell ddynodedig ag amrywiaeth o ffynonellau achyddol ar gael.

Canfod sut mae dod o hyd i ni a phryd rydym ar agor.
 

Hanes Teulu 1Trefnwch sesiwn un-i-un

Yma yn Archifau Gorllewin Morgannwg, mae gennym staff sy'n gallu galw ar flynyddoedd o brofiad o'r gwefannau sy'n codi tâl i'w defnyddio bob tro, yn ogystal ag amrywiaeth eang o wefannau eraill. Pan ymwelwch â ni, gallwch ymgynghori ag arbenigwr: gallwn roi cyngor i chi wrth i chi ddechrau'ch ymchwil teulu, neu'ch helpu i fynd ymhellach pan fyddwch yn cael anhawster.

Os oes angen cyngor manylach arnoch, beth am drefnu sesiwn un i un gyda'r arbenigwr hanes teulu? Cost y sesiwn un i un yw £10 yr awr. Os ydych yn newydd i hanes teulu ac mae angen dangos i chi sut mae mynd ati, neu os ydych wedi bwrw wal frics gyda'ch ymchwil, rydych yn gallu trefnu sesiwn gyda ein staff i helpu chi i symud ymlaen. I gael gwybod mwy a threfnu sesiwn, ffoniwch ni ar 01792 636589 neu e-bostiwch archifau@abertawe.gov.uk.
Yn ôl i'r brig

Darllen am y pwnc: cyfeirlyfrau hanes teulu

Yn ein Canolfan Hanes Teulu mae llyfrau am bob agwedd ar achyddiaeth. Mae llyfrau am ddechrau, olrhain cyndadau a oedd o leoedd penodol neu a oedd yn gwneud swyddi penodol. Mae mapiau o blwyfi, manylion am lle gellir dod o hyd i gofnodion, cyfeiriaduron am glerigwyr ac uchelwyr, yn ogystal â'r rhifyn cyfredol a hen gopïau o'r cylchgrawn Family History. Cyfeirio'n unig y mae'r llyfrau ac maent ar gael i'w pori pan ymwelwch.
Chwilio am lyfr penodol? Rhowch gynnig ar ein catalog ar-lein i weld a yw gennym.

Hanes Teulu 3​Cofrestrau plwyf: beth ydynt a beth sydd ar gael?

Mae cofrestrau plwyf (bedyddiadau, priodasau a chladdedigaethau) yn ffynhonnell hanfodol ar gyfer olrhain eich achau, yn enwedig pan ewch yn ôl i ddechrau'r 19eg ganrif. Yma yn Archifau Gorllewin Morgannwg gallwch weld y cofrestrau plwyf ar gyfer ein hardal gyfan. Er mwyn cadw'r cofrestrau gwreiddiol, rydym wedi creu copïau union o gyfrolau ac maent ar gael i'w pori yn yr Ystafell Chwilio Archifau.

Ar ben hynny, mae Cymdeithas Hanes Teulu Morgannwg wedi creu mynegeion i'r rhan fwyaf o gofrestrau plwyf yn ein hardal. Mae'r rhain ar gael yma yn Archifau Gorllewin Morgannwg i hwyluso'ch chwiliad.

Rydym wedi llunio PDF Document Arweiniad i Gofrestrau Plwyf (PDF, 825KB)Yn agor mewn ffenest newydd i ddweud wrthych am yr wybodaeth maent yn ei chynnwys a pha gofrestrau sydd gennym. Mae'n cynnwys hanes byr am bob plwyf ac eglwys yn ein hardal.
Yn ôl i'r brig

 

Pa gofnodion eraill allai fod yn ddefnyddiol?

Yma yn yr archifau, rydym yn meddwl y gallai achyddiaeth ymwneud â chymaint mwy na rhestrau o enwau a dyddiadau. Beth am gymryd y cam nesaf a dysgu am sut byddai bywyd wedi bod i'ch cyndadau? Cewch wybod lle roeddent yn byw a sut roedd hi'n arfer bod, sut byddai eu swyddi wedi bod a sut roedd eu cymuned yn byw. Dyma rai o'r mathau o ddogfennau a all helpu:

Yn ôl i'r brig

 

 

Taflenni ac adnoddau

Dyma rhai taflenni ac adnoddau rydym wedi creu i helpu chi gyda'ch ymchwil:

PDF Document 1. Cofnodion deddf y tlodion (PDF, 293KB)Yn agor mewn ffenest newydd
PDF Document 2. Y treth tir (PDF, 812KB)Yn agor mewn ffenest newydd
PDF Document 3. Hen blwyfi yng Ngorllewin Morgannwg (PDF, 603KB)Yn agor mewn ffenest newydd
PDF Document 4. Mapiau degwm (PDF, 450KB)Yn agor mewn ffenest newydd
PDF Document 5. Darllen hen ddogfennau (PDF, 709KB)Yn agor mewn ffenest newydd
PDF Document 6. Cofrestri etholwyr (PDF, 835KB)Yn agor mewn ffenest newydd
PDF Document 7. Cofrestri plwyf a chofnodion capeli (PDF, 2MB)Yn agor mewn ffenest newydd
PDF Document 8. Ysgolion a'u cofnodion (PDF, 2MB)Yn agor mewn ffenest newydd
PDF Document 9. Mapiau allwedd ardaloedd gweinyddol (PDF, 9MB)Yn agor mewn ffenest newydd
PDF Document 10. Cofnodion crwneriaid (PDF, 5MB)Yn agor mewn ffenest newydd
PDF Document 11. Mynegai lleoliadau yn ardal Gorllewin Morgannwg (PDF, 5MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM