Chwilio'r wefan
English
Calendar with date 17

Ddyddiadau tymhorau a gwyliau ysgol

Manylion am ein holl wyliau ysgol, dyddiadau tymhorau a diwrnodau HMS a diwrnodau cau.

Dyddiadau tymhorau 2019/2020

Dewch o hyd i wybodaeth am ddyddiadau dechrau a diwedd tymhorau ysgol a dyddiadau gwyliau banc.

Diwrnodau HMS 2019/2020

Mae'r dyddiadau hyn yn cael eu diweddaru drwy'r amser, felly gallant newid. Argymhellir eich bod yn cysylltu â'r ysgol unigol am gadarnhad.

Dyddiadau tymhorau 2020/2021

Dewch o hyd i wybodaeth am ddyddiadau dechrau a diwedd tymhorau ysgol a dyddiadau gwyliau banc.

Dyddiadau tymhorau 2021/2022

Dewch o hyd i wybodaeth am ddyddiadau dechrau a diwedd tymhorau ysgol a dyddiadau gwyliau banc.

Tywydd garw - esbonio cau ysgolion

Yn ystod misoedd y gaeaf, gall tywydd garw effeithio ar Abertawe a'r cyffiniau. Gall hyn arwain at gau rhai ysgolion dros dro.

Coronavirus (Covid-19) school updates

We have been working alongside the Welsh Government, the UK Government and Public Health Wales to help us respond to the coronavirus (Covid-19).

Diwrnodau HMS 2020/2021

Mae'r dyddiadau hyn yn cael eu diweddaru drwy'r amser, felly gallant newid. Argymhellir eich bod yn cysylltu â'r ysgol unigol am gadarnhad.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM