Chwilio'r wefan
One person

Gwerthu i bobl dan oed

A hoffech weithio gyda Swyddogion Safonau Masnach a'r Heddlu? A hoffech helpu gyda gweithgareddau prawf prynu?

Rydym o hyd yn chwilio am bobl ifanc i helpu gyda phrofion prynu. Yn ddelfrydol, byddwch rhwng 13 ac 16 oed.

Ymarferion "profion prynu" yw'r ffordd orau i Safonau Masnach sicrhau nad yw masnachwyr yn gwerthu nwyddau'n anghyfreithlon i blant a phobl ifanc dan oedran. Mae gwirfoddolwyr dan oedran, gan gydweithio â swyddogion Safonau Masnach, yn ymweld ag eiddo manwerthwyr ac yn ceisio prynu nwyddau sydd wedi'u cyfyngu gan oedran.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan neu os hoffech fwy o wybodaeth, ffoniwch y tîm Safonau Masnach ar 01792 635600 neu e-bostiwch Safonau.Masnach@abertawe.gov.uk.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM