Chwilio'r wefan
English
£ pound sign

Yr hyn rydym yn ei wario a sut

Gwybodaeth am gyllid a'r gyllideb sy'n cynnwys cytundebau, caffael a thendro.

Cyllideb y Cyngor

Darllenwch fwy am gyllideb y cyngor eleni a blynyddoedd blaenorol.

Datganiad o gyfrifon

Y datganiad o gyfrifon yw crynodeb statudol o faterion ariannol y cyngor ar gyfer y flwyddyn ariannol ac fe'i baratoir yn unol â Chôd Ymarfer Cyfrifegllywodraeth leol. Gweld datganiad o gyfrifon.

Pwyllgor Archwilio

Mae'r pwyllgor archwilio yn adolygu ac yn archwilio materion ariannol y cyngor ac yn cyhoeddi adroddiadau ac argymhellion. Gweld cofnodion ac agendâu'r pwyllgor archwilioYn agor mewn ffenest newydd

Cynllun Corfforaethol 2017-2022 ac adolygiad blynyddol

Gweledigaeth y cyngor ar gyfer Abertawe, 5 blaenoriaeth graidd y cyngor a gwerthoedd ac egwyddorion ein sefydliad sy'n sail i gyflawni ein blaenoriaethau a'n strategaeth gyfffredinol. Gweld cynllun corfforaethol 2017-2022.

Mae'r cynllun yn destun 'hunan-asesiad' adolygiad blynyddol ar berfformiad.

Cydnabyddiaeth ariannol aelodau'r cyngor

Darllenwch fwy am gyflogau a threuliau'r cynghorwyrYn agor mewn ffenest newydd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM