Chwilio'r wefan
Paper with holes at the top

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig

Hysbysiadau statudol cyfredol sy'n ymwneud ag amrywiaeth o gynigion a gorchmynion a wnaed gan Ddinas a Sir Abertawe.

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Parhaol

Hysbysiadau statudol cyfredol sy'n ymwneud â Gorchmynion Rheoleiddio Traffig parhaol a wnaed gan Ddinas a Sir Abertawe.

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arfaethedig

Mae Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Arfaethedig neu GRhT Arfaethedig yn hysbysu aelodau'r cyhoedd am fwriad yr awdurdod i roi Gorchymyn Rheoleiddio Traffig ar waith, gan roi amser i anfon gwrthwynebiadau i'r cynnig.

Cau ffyrdd ar gyfer digwyddiadau arbennig

Gorchmynion ar gyfer cau ffyrdd am hyd at dridiau, er mwyn cynnal digwyddiadau arbennig e.e. digwyddiadau rhedeg.

Cau ffyrdd dros dro

Cau ffyrdd dros dro ar gyfer gwaith ffyrdd neu er mwyn osgoi perygl i'r cyhoedd.

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol

Hysbysiadau statudol presennol sy'n ymwneud â Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol a wneir gan Ddinas a Sir Abertawe

Wedi'i bweru gan GOSS iCM