Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Gorffennaf 2020

Beach lifeguards

Arhoswch yn ddiogel ger dŵr yr haf hwn

Mae ymwelwyr a phreswylwyr yn cael eu hannog i aros yn ddiogel ger ein harfordiroedd a'n hafonydd yr haf hwn.

GwyrTurf

Gwaith yn dechrau i wella ac ehangu ysgol gyfun boblogaidd

Mae gwaith wedi dechrau i ehangu a gwella adeiladau mewn ysgol gyfun yn Abertawe i ateb y galw cynyddol am leoedd addysg cyfrwng Cymraeg yn y ddinas.

Tan y Lan turf cutting

Gwaith yn dechrau ar gartref newydd gwerth £9.9m i ysgol gynradd

Mae gwaith yn dechrau ar gartref newydd gwerth £9.9m i ysgol gynradd Gymraeg ffyniannus a fydd yn trawsnewid addysg i genhedlaeth o ddisgyblion.

coffee

Neges 'diogelwch yn gyntaf' i gwsmeriaid wrth i fusnesau lletygarwch ddechrau ailagor

Mae paratoadau ar waith ar gyfer ailagor cyfyngedig caffis, bwytai a bariau Abertawe ddydd Llun 13 Gorffennaf.

Blodau'n helpu i ddathlu 10 mlynedd o statws arbennig y ddinas

Mae arddangosfa flodau arbennig yn helpu Abertawe i nodi 10 mlynedd fel Dinas Noddfa.

Oriel gelf yn cael ei chadw mewn cyflwr gwych drwy'r pandemig

Mae Oriel Gelf Glynn Vivian Abertawe a gydnabyddir yn genedlaethol mewn dwylo da yn ystod y pandemig.

mapk2w

System ddwyffordd Ffordd y Brenin, Abertawe: Llai na phythefnos yn unig sydd i fynd

Mae cynlluniau ar waith ar gyfer gwaith sylweddol a fydd yn helpu i gyflawni cynlluniau adfywio canol dinas Abertawe.

GV1307

Atyniad yn Abertawe yn cael ei gydnabod fel y gorau sydd ar gael i deuluoedd

Mae oriel yn Abertawe wedi cyrraedd y rhestr fer mewn cynllun gwobrwyo sy'n dathlu'r rheini sy'n gwneud cyfraniad eithriadol at gelfyddydau a diwylliant sy'n addas i deuluoedd.

Helen1307

Traethau i ddechrau elwa o brosiect cyllido torfol

Disgwylir i fenter Cyllido Torfol newydd Abertawe ddarparu traethau glanach ar draws y ddinas.

corona testing unit

Miloedd o staff addysg wedi'u profi yn Ysbyty Maes y Bae

Mae miloedd o staff addysg yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot wedi cael profion gwaed yn Ysbyty Maes y Bae dros yr wythnosau diwethaf i ddarganfod a oes ganddynt wrthgyrff sy'n tystio iddynt gael COVID-19.

Gwasanaeth llyfrgell yn helpu darllenwyr sy'n gaeth i'r tŷ i ddod o hyd i'r geiriau

Mae tua 150 o bobl sy'n dibynnu ar wasanaeth llyfrgelloedd Abertawe er mwyn gallu ymlacio gyda llyfr da wedi dod o hyd i'r geiriau yn ystod y pandemic.

Do not use

Perfformiad cyllidebol yn helpu'r cyngor i reoli her Coronafeirws

Mae Cabinet Cyngor Abertawe wedi cytuno ar ddefnyddio buddion sefyllfa gyllidebol well ar gyfer y flwyddyn ariannol ddiwethaf er mwyn gwrthbwyso'r pwysau ariannol ar y cyngor yn y flwyddyn i ddod.

LClockdown

Cymorth ar waith ar gyfer lleoliadau hamdden poblogaidd

Mae Cabinet Cyngor Abertawe wedi cytuno ar becyn cymorth i helpu i gefnogi gwasanaethau hamdden sy'n eiddo i'r cyngor yn ystod y pandemig.

MarketNew01

Masnachwyr y farchnad i rannu pecyn cymhorthdal gwerth £200,000

Bydd MASNACHWYR ym marchnad dan do arobryn Abertawe yn elwa o becyn gwerth £200,000 i'w cynorthwyo i ddod trwy gyfnod y pandemig.

Cycling in Swansea

Disgwylir buddsoddiad enfawr yn Abertawe ar gyfer llwybrau beicio

Mae Cyngor Abertawe yn disgwyl y cyhoeddir newyddion da'r mis hwn mewn perthynas â buddsoddi mewn isadeiledd rhwydwaith beicio yn y ddinas.

Mae'n benwythnos - ond mewn ffordd go wahanol!

Mae nosweithiau mas ar nos Wener a nos Sadwrn yn dychwelyd i Abertawe y penwythnos hwn - ond byddan nhw'n wahanol iawn i sut rydych chi'n eu cofio.

PavementCafe

Busnesau i elwa o benderfyniadau cyflymach ynghylch masnachu yn yr awyr agored

Mae Cyngor Abertawe'n gweithio ar gynlluniau i gynnig y cyfle i fusnesau lletygarwch o gwmpas y ddinas fasnachu rhagor yn yr awyr agored.

Macaw

Atyniad poblogaidd ymhlith teuluoedd yn ailagor i'r rheini sy'n dwlu ar anifeiliaid a phlanhigion

Bydd anifeiliaid amrywiol yr atyniad poblogaidd Plantasia yn Abertawe'n croesawu'r cyhoedd unwaith eto o yfory, 18 Gorffennaf.

Translation Required: Campaign launches to help Swansea Bay tourism restart after lockdown

Translation Required: People who love getting out and about are being encouraged to share what they have missed about Swansea Bay while everyone has been staying at home.

Recycling Litter

Translation Required: Council seeks interest in litter enforcement partnership

Translation Required: Litter louts and dog owners who allow their pets to foul public areas are set to be targeted with fines in Swansea.

shielding_food

Translation Required: Support still at hand for shielding residents

Translation Required: Swansea Council will continue to deliver emergency food parcels to residents who have been told to shield until restrictions are lifted next month.

Buses at Swansea Bus Station

Translation Required: Transport funding to boost bus services approved

Translation Required: More than £800,000 of Welsh Government transport funding is being used to improve transport links in Swansea.

School_welcome_back

Translation Required: Parents updated on plans for September school return

Translation Required: Swansea Council is working with all of its schools to plan a safe and organised return of all pupils in September.

Botanics Staff Working

Translation Required: Welcome return for Singleton Park Botanical Gardens

Translation Required: One of our city's much-loved landmarks is set to re-open to the public on Monday after a four-month hibernation forced by the coronavirus pandemic.

Road Resurfacing

Translation Required: Road resurfacing works planned in Swansea

Translation Required: More road resurfacing works are planned in Swansea to help give them a new lease of life.

CivicCentreAerial

​​​​​​​Bwriad i sefydlu llys yng Nghanolfan Ddinesig Abertawe

Bydd ystafell lys dros dro yn cael ei sefydlu yn siambr y cyngor yng Nghanolfan Ddinesig Abertawe.

Foster Swansea image

Translation Required: Foster Swansea staging virtual information event

Translation Required: Anyone interested in finding out more about fostering is being invited to attend a virtual information evening being organised by Foster Swansea.

litter poster 2020

Translation Required: New litter campaign aims to help clean up communities

Translation Required: SWANSEA Council has launched a hard-hitting summer anti-littering campaign to encourage visitors and residents alike to do the right thing and take their rubbish home with them.

play areas

Translation Required: Play areas re-open for the summer holidays

Translation Required: Children's play areas are set to re-open in the next couple of weeks as part of Swansea Council's response to Welsh Government easing of lockdown measures.

Catherine Zeta Jones

Flwyddyn yn ddiweddarach: Atgofion o ymweliad arbennig seren

Denodd Abertawe sylw'r genedl flwyddyn yn ôl (nodyn: 24 Gorffennaf) pan gerddodd y seren o Hollywood, Catherine Zeta-Jones, ar ein carped coch.

Scam

Translation Required: Be vigilant against Coronavirus scammers

Translation Required: Swansea Trading Standards are warning people to be extra vigilant against a number of scams which are circulating playing on people's fears of the Coronavirus.

mapk2w

Ffyrdd dwyffordd newydd canol dinas Abertawe: Cynlluniwch ymlaen llaw

Anogir modurwyr a cherddwyr i gynllunio ymlaen llaw cyn teithio i ganol dinas Abertawe neu o'i chwmpas o ddydd Sadwrn, 26 Gorffennaf.

Kingsway26

​​​​​​​System ddwyffordd newydd canol dinas Abertawe: ar agor yn awr

Mae modurwyr, beicwyr, cerddwyr a busnesau wedi dechrau defnyddio'r system ddwyffordd newydd yng nghanol dinas Abertawe.

Do not use

Translation Required: Call centre team supporting 3,000 callers a week

Translation Required: Council staff working in a virtual call centre are taking more than 3,000 calls a week to help residents with everything from burst water pipes to wasp infestations and missed bin collections.

eReader

Translation Required: Fantasy helps library fans escape lockdown doldrums

Translation Required: Thrillers, escapism and Harry Potter are the stories locked-down adults and children alike have been turning to over the last few months in greater numbers than ever.

Active Travel Competition 01

Translation Required: Bike winner in Swansea helping to get more kids in the saddle

Translation Required: Children in Swansea will be encouraged to get on a bike and cycle to school as part of a new campaign

PavementCafe

Grantiau celfi awyr agored ar gael i fusnesau lletygarwch Abertawe

Heddiw bydd Cyngor Abertawe'n dechrau cynnig grantiau i helpu bwytai, barau a chaffis i ailagor yn ddiogel a gweini bwyd yn yr awyr agored.

Quadrant MSCP car park (interior)

Translation Required: Free parking continues in Swansea city centre

Translation Required: Free parking in Swansea city centre is being extended until the middle of August.

Votes

Translation Required: Time to register to vote

Translation Required: Swansea residents are being urged to look out for their voter registration forms that will be popping through letter boxes from the council's electoral services teams in the next few weeks.

PavementCafe

Wind Street yn fwy addas i gerddwyr o ddydd Llun

Bydd prawf yn dechrau ddydd Llun i weld sut bydd Abertawe'n elwa o gael gwared ar bron yr holl draffig ar Wind Street (sylwer: 3 Awst).

7172Kingsway3

Sefydlu busnes newydd? Ewch i Abertawe, meddai cylchgrawn

Mae Abertawe'n hedfan yn uchel mewn tabl cynghrair newydd o leoedd gwych i sefydlu busnes.

ESR1

Mae'r profiad o fynd allan yn gwella - ond cadwch yn ddiogel

Bydd caffis, bwytai a bariau'n gallu eich gweini dan do unwaith eto cyn bo hir, ond yr un neges sydd gennym o hyd: Cadwch Abertawe'n ddiogel.

Do not use

Translation Required: Hospitality businesses urged to heed advice on indoor opening

Translation Required: Good luck to those hospitality businesses preparing to open inside on Monday.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM