Chwilio'r wefan
English

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe (FIS) yn siop dan yr unto, gan ddarparu gwybodaeth ddiduedd o safon am ddim am amrywiaeth eang o faterion gofal plant, plant, cymorth teuluoedd ac sy'n ymwneud â theuluoedd a, lle bo'n berthnasol, gwasanaeth cyfeirio.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuleoedd Abertawe

Bydd Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe'n darparu gwybodaeth o safon sy'n hygrch, yn ddiduedd ac am ddim i'r holl ddefnyddwyr gwasanaeth - rhieni a gofalwyr, plant a phobl ifanc, gweithwyr proffesiynol, cyflogwyr, darpar ddarparwyr gofal plant a darparwyr presennol - am amrywiaeth o wasanaethau sy'n cael effaith ar fywydau plant a'u teuluoedd. Rydym yn dilyn yr holl ddeddfwriaeth gyfredol ynghyd a pholisiau a chanllawiau perthnasol. Mae meddu ar wybodaeth gadarn a'r gallu i ddarparu gwasanaeth dwyieithog yn golygu y caiff ymholwyr yr ymateb cyflym ac effeithlon maent yn gofyn amdano ac yn ei haeddu.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM