Chwilio'r wefan
English

Geogelcio

Rhowch gynnig ar geogelcio o gwmpas Abertawe a Gŵyr i weld beth gallwch ei ddarganfod!

Beth yw geogelcio?

Math o helfa drysor uwch-dechnoleg yw geogelcio sy'n defnyddio GPS ar eich ffôn neu dderbynnydd GPS i ddod o hyd i geogelciau. Mae llawer o gelciau wedi'u cuddio o gwmpas Abertawe a Gŵyr, yn aml mewn mannau hardd diarffordd.

Cynhwysydd dwrglos yw geogelc sy'n cynnwys llyfr log a phen fel y gallwch gofnodi'ch ymweliad. Yn aml cewch hyd i bethau bach neu roddion a osodwyd yno gan grëwr y celc.

Sut i ddechrau arni

Mae manylion am y celciau ar gael ar safleoedd fel www.geocachingwales.com neu www.geocaching.com a fydd yn rhoi awgrymiadau defnyddiol i chi a chyngor am ddechrau arni a'r hyn i ddisgwyl.

Cofiwch fynd â batris ychwanegol ar gyfer eich GPS, gwisgwch ddillad addas ac ewch â chyfarpar priodol fel y byddech yn ei wneud ar gyfer unrhyw weithgaredd awyr agored.

Mae rheolau geogelcio ar gael yma - bydd yn eich helpu i wybod beth i'w adael ar ôl a'r hyn y gallwch ei gymryd o'r geogelciau.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM