Chwilio'r wefan
English
£ pound sign

Ffioedd llyfrgell

Cewch wybod am ffioedd cadw llyfrau, llyfrau hwyr a mwy.

Taliadau llyfrau a llyfrau sain hwyr (yr eitem)
Oedolion - 20c y diwrnod mae ar agor
Pensiynwyr a PTL - 10c y diwrnod mae ar agor
Plant - dim tâl

Llogi DVD
Oedolion a phlant - £2.20 yr wythnos
Pensiynwyr a PTL - £2.00 yr wythnos
Setiau blwch (4 DVD neu fwy) - oedolion a phlant - £5.00 am 2 wythnos
Setiau blwch (4 DVD neu fwy) - pensiynwyr a PTL - £3.00 am 2 wythnos

Neilltuo
Ar gyfer stoc Llyfrgelloedd Abertawe neu stoc sydd ar gael yng Nghymru (yn amodol ar y polisi defnydd teg) - dim ffi
Ar gyfer eitemau sydd ar gael o'r tu allan i Gymru e.e. Benthyciadau Llyfrgell Prydain - £7 (consesiwn i'r henoed a PTL - £5)

Llungopïo/argraffu ar argraffydd microffilm - talu ar-lein
Du a gwyn - 20c y daflen 
Lliw - 70c y daflen 

Sgan A3/A4 (wedi'i argraffu, ei anfon drwy e-bost neu drwy'r post) - £2.50 y llun yn ogystal â phostio a phacio

Stoc wedi'i Thynnu yn Ôl - prisiau unigol

Ffyn data - £6 yr un

Clustffonau - £1.50 yr un

Nwyddau - prisiau unigol

Hurio ystafelloedd - holwch

Ymholiadau Mynegai Cambrian - prisiau unigol

Gwasanaethau ymchwil a ffïoedd - £15.00 am bob 30 munud*
*Sylwer: Ni chodir tâl am ymholiadau sy'n cymryd llai na hanner awr i'w hateb, er gellir codi tâl am unrhyw eitemau a ddarperir sydd wedi'u llungopïo neu eu hargraffu.

Gellir codi tâl ymchwil o £15.00 am bob hanner awr ar gyfer ymholiadau sy'n cymryd rhwng hanner awr a'r mwyafswm o ddwy awr o amser staff er mwyn ymchwilio ac ateb, gyda chost postio wedi'i ychwanegu lle bo'n briodol. Ni allwn gwblhau ymchwil manwl.

Ffoniwch staff cyfeirio'r llyfrgell ar 01792 636464 os hoffech drafod eich gofynion.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM