Chwilio'r wefan
English
/applvdata/goss/content/media/page_icon/EU logo

Ariannu Ewropeaidd ac Allanol

Rydym yn rhoi arweiniad a gwybodaeth ac yn dehongli amrywiaeth o ffynonellau ariannu Ewropeaidd a rhai eraill i fusnesau preifat, sefydliadau'r trydydd sector, unigolion ac asiantaethau'r sector cyhoeddus.

Gyda mynediad i'r wybodaeth ddiweddaraf ac arbenigedd mewn ariannu, rydym yn darparu gwasanaeth cynhwysfawr i'r bobl hynny sy'n datblygu prosiectau i nodi ariannu perthnasol yn ogystal â darparu gwasanaeth grantiau llawn. Gallwn hefyd ddarparu nifer o becynnau wedi'u teilwra a fydd yn helpu i reoli a chyflwyno eich prosiectau.

Gallwch gysylltu â ni ar unrhyw amser a gallwn eich helpu drwy wasanaeth uniongyrchol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM