Chwilio'r wefan

Arolwg o wasanaethau addysg awdurdodau lleol ar gyfer plant a phobl ifanc Dinas a Sir Abertawe

Hunanwerthusiad gwasanaethau addysg yr awdurdod lleol i blant a phobl ifanc (LAESCYP)

Cynhelir hunanwerthusiad gwasanaethau addysg yr awdurdod lleol i blant a phobl ifanc (LAESCYP) yn flynyddol gan ddefnyddio Fframwaith Arolygu Cyffredinol Estyn.

Tachwedd 2017

Dyma hunan-arfarniad mwyaf diweddar Gwasanaethau Addysg Awdurdod Lleol Abertawe ar gyfer Plant a Phobl Ifanc, Tachwedd 2017.

PDF Document Hunanwerthuso gwasanaethau plant a phobl ifanc yr awdurdod addysg lleol 2017 (PDF, 680KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch Sarah Hughes neu ffoniwch 01792 636116.

Yma cewch weld hunanwerthusiad 2016, 2013-2014, 2012-2013 a 2011-2012

PDF Document Hunanwerthuso gwasanaethau plant a phobl ifanc yr awdurdod addysg lleol (Mawrth 2016) (PDF, 485KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Hunanwerthuso gwasanaethau plant a phobl ifanc yr awdurdod addysg lleol 2014 (PDF, 470KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Hunanwerthusiad Blynyddol o wasanaethau plant a phobl ifanc yr awrdurdod addysg lleol 2012-2013 (PDF, 140KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Hunanwerthusiad Blynyddol o Wasanaethau Plant a Phobl Ifanc yr Awdurdod Addysg Lleol 2011-2012 (PDF, 140KB)Yn agor mewn ffenest newydd


Rhagfyr 2015

Ym mis Gorffennaf 2014, derbyniodd Estyn y cynllun gweithredu ôl-arolygiad (PIAP) sy'n deillio o arolygiad Estyn o wasanaethau plant a phobl ifanc awdurdod lleol (LAESCYP) Dinas a Sir Abertawe yn 2013.  Roedd hyn ar ffurf Cynllun Busnes Addysg 2014-15.  Isod y mae adroddiad monitro diwedd y flwyddyn ar gyfer y cynllun hwn. 

PDF Document Cynllun busnes addysg 2014-2015/cynllun ol-arolygiad (PDF, 662KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Gorffennaf 2014

Derbyniodd Estyn y cynllun gweithredu ol-arolygiad a gellir ei weld yma: PDF Document Cynllun Busnes y Gyfarwyddiaeth Addysg 2014-2015 (PDF, 935KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Medi 2013

Cafodd adroddiad yr arolygiad ei gyhoeddi gan Estyn.  Gellir ei lawrlwytho yma: Adroddiad yr Arolygiad

Wedi'i bweru gan GOSS iCM