Chwilio'r wefan
English
Big group of people

Pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud

Gwybodaeth am strwythur y cyngor a sut y mae'n gweithredu.

Ein cyfansoddiad

Amlinella fframwaith cyfansoddiad y cyngor sut rydym yn gweithredu a sut gwneir penderfyniadau yn unol â'r prosesau sydd i'w dilyn er mwyn sicrhau bod penderfyniadau a gweithrediadau yn effeithiol, yn dryloyw ac yn atebol i bobl leol.

Mae'r rhain ar gael yn nogfen cyfansoddiad y cyngorYn agor mewn ffenest newydd

Strwythur democrataidd y Cyngor (gwleidyddol)

Cyfansoddwyd y cyngor o 72 aelod wedi'u hethol (y cynghorwyr) o ystod o bleidiau gwleidyddol a nhw yw'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau, yn cytuno ar bolisïau ac yn blaenoriaethu gwariant ariannol y cyngor. Darllenwch fwy am y cynghorwyr​​​​​​​.

Etholir arweinydd y cyngor gan y cyngor ei hun, ac ef/hi sy'n arwain y cabinet.

Cyfansoddwyd y cabinet o'r arweinydd a 9 o gynghorwyr a apwyntir i'r cabinet. Darllenwch fwy am y cabinet.

Caiff yr Arglwydd Faer ei benodi yn flynyddol gan y cyngor.

Rheolaeth y Cyngor a Strwythur y Cyfarwyddiaethau (rheolaeth bob dydd)

PDF Document Strwythur yr uwch-dîm rheoli (PDF, 149KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Canlyniadau'r etholiad diweddaraf

Gweld canlyniadau'r etholiad diweddaraf yn Abertawe.

Cynghorau cymuned a thref

Darllenwch fwy am gynghorau cymuned a thref yn Abertawe.

Gweithio gyda chyrff annibynnol

Er mwyn i'r cyngor allu cynnal partneriaethau effeithiol gyda chyrff annnibynnol sy'n effeithio ar wasanaethau'r cyngor, eistedda gynrychiolwyr y cyngor (fel arfer cynghorwyr etholedig) ar y pwyllgorau a fforymau gwahanol sy'n gyfrifol amdanynt. Gweld y rhestr gyflawn o gyrff ac aelodau y penodwyd iddyntYn agor mewn ffenest newydd

Canolfan Gyswllt

Lleolir y Ganolfan Gyswllt yn y Ganolfan Ddinesig ac mae'n darparu siop dan yr unto i breswylwyr sydd am gyflawni sawl tasg wahanol, yn cynnwys talu am Dreth y Cyngor. Pan nad yw cyswllt personol yn angenrheidiol, darparwn nifer helaeth o wasanaethau ar-lein.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM