Chwilio'r wefan
English
paintbrush

Dysgu Glynn Vivian

Er bod ein Horiel ar gau dros dro, bydd nifer ohonoch yn chwilio am ffyrdd i gadw'n greadigol gartref - gyda theuluoedd, gyda phlant bach neu ar eich pen eich hun.

Rydym wedi bod yn rhannu gyda chi ein hoff bethau i'w gweld, eu creu a'u gwneud, gan ddewis yr uchafbwyntiau o'n rhwydweithiau, ein harchif a'n cymunedau.

Mae ein tîm dysgu ynghyd â'n hartistiaid cysylltiol hefyd wedi bod yn datblygu cyfres o weithgareddau i'ch ysbrydoli, lle bynnag yr ydych.

Cadwch lygad am y rhaglenni canlynol gan dîm y Glynn Vivian ar Facebook, Instagram, Twitter ac You Tube.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu syniadau, neu rydych yn awyddus i gael sgwrs, gallwch gael yr wybodaeth ddiweddaraf, cysylltech â @OG_GlynnVivian, neu e-bostiwch oriel.glynn.vivian@abertawe.gov.uk  

Gallwch ymweld â'n tudalen Facebook dynodedig, Glynn Vivan Learning, i gael rhagor o syniadau a gweithgareddau creadigol.


Gweithio gydag artistiaid. Byddwn yn tynnu'ch sylw at rhai o artistiaid gwych Cymru a thu hwnt, ac yn cael cipolwg ar eu gwaith a'u harfer presennol.


Byddwch yn greadigol gyda'ch gilydd. Byddwn yn rhannu gweithgareddau ar gyfer y teulu cyfan - o fabanod celf i heriau bywluniadu.


Canolbwyntio ar Gasgliadau. Byddwn yn pori'n ddyfnach i'r gwaith cadwraeth sy'n cael ei wneud yn y Glynn Vivian, ac yn canolbwyntio ar ein casgliad rhyfeddol.


Iau Hen Luniau. Byddwn yn edrych yn ôl ar rai o arddangosfeydd anhygoel y gorffennol yn y Glynn Vivian.


Gwener byw (bron). Byddwn yn gweithio gydag artistiaid, awduron a pherfformwyr i rannu barddoniaeth, perfformiadau a darlleniadau gyda chi.


Eich creadigaethau! . Drwy gydol yr wythnos, anfonwch luniau atom o'r pethau rydych wedi bod yn eu creu gartref, tagiwch nhw gan ddefnyddio #DysguGlynnVivian #GlynnVivianYnYCartref a byddwn yn eu rhannu ar-lein.


 

Lawrlwythwch ein hadnoddau dysgu:

Chwe Wythnos O Haf, gweithgareddau celf i deuluoedd

PDF Document Six Weeks of Summer - Arabic (PDF, 2MB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Six Weeks of Summer - Mandarin (PDF, 2MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Pecyn Diwylliant

Bywluniadu

PDF Document Life Drawing: Evan Walters (PDF, 1008KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Life Drawing: Frances Richards (PDF, 1014KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Life Drawing: Ceri Richards (PDF, 569KB)Yn agor mewn ffenest newydd


Gweithgareddau i oedolion, plant a theuluoedd

PDF Document Home is... Cardboard Construction Project (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Richard Glynn Vivian Portraits Activity (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Art Babas: Rainbow play dough (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Drawing: Mandala workshop (PDF, 2MB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Isolation Colouring Book - Anna Barratt (PDF, 3MB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Art Babas - Space: Nos Da Little Star Mobile (PDF, 169KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Space: Junk Rocket Modelling (PDF, 184KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Rainbow Workshop (PDF, 931KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Victorian Glasshouse (PDF, 267KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Sycamore flyer (PDF, 269KB)Yn agor mewn ffenest newydd

 

AiR 2013

Archif Artist Preswyl Glynn Vivian

Edrychwch yn ôl ar ein rhaglen orffennol Artist Preswyl Mae rhaglen Artist Preswyl Glynn Vivian wedi cynnig cyfle i'r gymuned ryngweithio gydag artist, ac yn i'r artistiaid amser i fyfyrio, ymchwilio a chydweithio.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM