Chwilio'r wefan
English

Mae holl arddangosfeydd a rhaglenni cyhoeddus Oriel Gelf Glynn Vivian wedi'u hatal o 18 Mawrth i helpu ein cymuned i frwydro yn erbyn coronafirws.

Er mwyn cadw mewn cysylltiad â'n ffrindiau a chefnogwyr niferus bydd tîm Glynn Vivian yn gweithio gyda'i gilydd ar ffyrdd newydd o gysylltu â chi ar-lein.

Byddwn yn edrych ar ffyrdd cyffrous y gallwn rannu ein casgliadau, arddangosfeydd a rhaglenni dysgu trwy ein rhwydweithiau digidol.

Yn yr amseroedd ansicr hyn, rydym am ddod o hyd i ffyrdd defnyddiol o gyfrannu at eich lles cyffredinol a'ch ysbryd cymunedol. Ymunwch â ni ar-lein i gadw cysylltiad trwy gydol yr wythnosau a'r misoedd nesaf.

Byddwn yn parhau i'ch diweddaru ar unrhyw newidiadau, ond am nawr hoffem ddiolch i chi i gyd am eich cynhesrwydd a'ch cefnogaeth barhaus ac edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl i'r Oriel maes o law.

Gyda chariad, tîm Glynn Vivian

Calendar with date 17

Digwyddiadau yn Oriel Gelf Glynn Vivian

Calendr Digwyddiadau o arddangosfeydd a gweithgareddau.

Heddiw yw 23 Mai 2022
Chwiliwch am ddigwyddiadau trwy ddewis dyddiad/mis/blwyddyn a chlicio ar ‘Ewch’.

Sul Llun Maw Mer Iau Gwe Sad
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Wedi'i bweru gan GOSS iCM