Chwilio'r wefan
English
DesignPrint

DesignPrint

Bydd staff ymroddedig, profiadol a brwd, ynghyd â'r dechnoleg ddiweddaraf, bob amser yn sicrhau gwasanaeth effeithlon a chyfeillgar yma yn DesignPrint.

Examples of Designprint's workSefydlwyd y busnes dros 40 mlynedd yn ôl ac rydym yn cynhyrchu deunydd sy'n ymwneud â dylunio ac argraffu i Ddinas a Sir Abertawe, cyrff a ariennir yn gyhoeddus ac elusennau.

Mae gennym dîm o amcangyfrifwyr, dylunwyr, argraffwyr a gorffenwyr tra medrus o dan yr un to sy'n rhoi rheolaeth lawn o ansawdd i ni o'r dechrau i'r diwedd, sy'n tynnu'r pwysau oddi arnoch chi.

Mae ein gwasanaethau'n cynnwys arwyddion, llyfrynnau, dylunio logos, offer swyddfa, stondinau arddangos, eitemau hyrwyddol, adroddiadau, cylchlythyrau, calendrau, dogfennau wedi'u selio dan wasgedd (ar gyfer post uniongyrchol a dogfennau cyfrinachol), eitemau wedi'u personoli, llungopïo a mwy.

Rydym yn cydnabod y dylai ystyriaeth o'r amgylchedd fod yn rhan annatod a sylfaenol o weithrediadau ein busnes a byddwn yn ceisio hyrwyddo gwelliant parhaus yn ein perfformiad amgylcheddol.

I gael gwybod sut gall DesignPrint eich helpu chi, ffoniwch ni ar (01792) 586555 neu e-bostiwch designprint@abertawe.gov.uk a bydd aelod o staff yn cysylltu â chi.

Designprint - Love the Lagoon postcard to the Prime Minister

Gwasanaethau DesignPrint

Yn DesignPrint bydd ein staff profiadol o amcangyfrifwyr yn cynnig y pris mwyaf cystadleuol sydd ar gael i'ch gofynion. Os cyfyngir arnoch gan gyllideb, gallwn awgrymu ffyrdd o estyn eich cyllideb argraffu gydag atebion eraill.

Designprint - display stand

Argraffu fformat mawr

Rydym yn cynnig sawl math gwahanol o arwyddion a chynnyrch fformat mawr megis arwyddion mewnol ac allanol; stondinau arddangos; posteri a baneri i bontydd; a stondinau symudol hawdd eu defnyddio, y gall pob un ohonynt ategu eich dogfennaeth.

Examples of Designprint's work

Argraffu wedi'i bersonoli a data amrywiol

Dogfennau wedi'u personoli i greu neges fwy effeithiol! Argraffu dogfennau wedi'u personoli i'w selio dan wasgedd ar gyfer post uniongyrchol neu gyfrinachol.

Designprint - AONB calendar

Dylunio graffig

Mae gan stiwdio DesignPrint dîm o ddylunwyr creadigol ac mae ein gwybodaeth arbenigol wedi'i seilio ar flynyddoedd lawer o brofiad o bob maes o ddylunio masnachol.

Designprint - High 5 logo

Prosesu'ch archeb DesignPrint

Mae ein gwasanaeth yn cynnwys yr holl broses o ddylunio ac argraffu'ch archeb o amcangyfrif i ddanfon.

Designprint - Love the Lagoon bridge banner

Cwestiynau cyffredin am wasanaethau DesignPrint

Rydym wedi casglu rhai o'r cwestiynau mwyaf cyffredin er mwyn ceisio'ch helpu gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM