Chwilio'r wefan

Oherwydd prinder staff posib rydym yn gofyn i bobl gysylltu drwy e-bost yn hytrach na thros y ffôn ar yr adeg hon. Dylid anfon unrhyw ymholiadau sy'n ymwneud â derbyniadau ysgolion i: derbyniadau@abertawe.gov.uk.

 

Ymatebir i bob e-bost cyn gynted â phosib.

Pencil in a box

Mynediad i ysgolion, presenoldeb a lles

Gwybodaeth ynglyn a gosodiad cyntaf, dewis rhiant, cais i symud a gwneud cais am le mewn ysgol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM