Chwilio'r wefan
English

Dechrau Da

Cynllun cenedlaethol yw Dechrau Da sy'n annog rhieni i rannu a mwynhau llyfrau gyda'u plant cyn gynted â phosib yn eu bywydau.

Ein nod yw darparu pecyn o lyfrau am ddim i bob baban a phlentyn bach yn y DU, i'w hysbrydoli a'u hysgogi a chreu cariad at ddarllen a fydd yn rhoi dechrau deg go iawn i blant. Ond yn bennaf oll, rydym eisiau dangos bod llyfrau yn hwyl!

Pwy sy'n cael hawlio pecynnau?

Pawb! Rhoddir pecyn i bob baban rhwng chwech a naw mis oed a phecyn y Blynyddoedd Cynnar i bob plentyn bach tua dwy flwydd oed. Rhoddir y pecynnau gan Ymwelwyr Iechyd.

Beth dylwn i ei wneud os nad yw fy mhlentyn wedi cael pecyn?

Os nad ydych wedi cael pecyn ar gyfer eich plentyn, cysylltwch â'ch Gweithiwr Iechyd neu eich llyfrgell leol.

Hoffem glywed eich barn am y pecyn Dechrau Da rydych wedi'i gael.

Arolwg Dechrau DaYn agor mewn ffenest newydd i ateb arolwg byr am gynllun Decharu Da. Os na allwch gyrchu'r rhyngrwyd gartref, gallwch fynd ar-lein am ddim yn eich llyfrgell leol.

Bydd y 1,000 o bobl cyntaf sy'n cwblhau'r arolwg yn cael llyfr am ddim i ddiolch iddynt. Rhaid eich bod yn byw yng Nghymru i gael llyfr am ddim a dylai un person yn unig yn eich teulu gwblhau'r arolwg.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM