Chwilio'r wefan
English
Megaphone

Cysylltiadau brys

Manylion cyswllt os bydd argyfwng yn Ninas a Sir Abertawe a'r cyffuniau.

Rhifau cyswllt y cyngor mewn argyfwng y tu allan i oriau swyddfa

Priffyrdd 

Problemau priffordd a goleuadau traffig: 01792 841657

Tai

Atgyweiriadau mewn argyfwng nosweithiau a'r penwythnos: 01792 521500 

Atgyweiriadau mewn argyfwng yn ystod oriau swyddfa: 01792 635100 (8.00am - 5.00pm, Dydd Llun - Dydd Iau. 8.00am - 4.30pm Dydd Gwener)

Argyfyngau digartrefedd: 01792 636595

Uned Cefnogi Cymdogaethau (adrodd am ddigwyddiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol ar ystadau cyngor, 24 awr): 01792 648507

Llygredd

Problemau llygredd nosweithiau a'r penwythnos : 01792 636595

Gwasanaethau cymdeithasol

Y tîm dyletswydd brys: 01792 775501 

Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth i Blant a Theuluoedd: 01792 635700

 

Cysylltiadau brys eraill

Yr heddlu

Gwasanaeth Brys999Heddlu De Cymru
Pencadlys Ardal Abertawe
Gorsaf Heddlu Ganolog Newydd Abertawe
Grove Place
Abertawe
SA1 5EA

Heddlu De CymruYn agor mewn ffenest newydd

Canol Abertawe101

 

Tân

Gwasanaeth Brys999

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
Awdurdod Sirol Abertawe
Heol Sway
Treforys
Abertawe
SA6 6JA

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin CymruYn agor mewn ffenest newydd

Awdurdod Sirol Abertawe

0370 6060699

 

Ambiwlans

Rhif Ffôn Argyfwng999

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru
Rhanbarth y Canolbarth a'r Gorllewin
Tŷ Maes y Gruffudd, Ysbyty Cefn Coed
Y Cocyd
Abertawe
SA2 0GP

GIG CymruYn agor mewn ffenest newydd

Rhanbarth y Canolbarth a'r Gorllewin01792 562900

 

Gwylwyr y glannau

Rhif Ffôn Argyfwng999

Gwylwyr y Glannau EM
Pen Tutt
Y Mwmbwls
Abertawe
SA3 4EX

Asiantaeth y Môr a Gwylwyr y GlannauYn agor mewn ffenest newydd

Gwylwyr y Glannau Abertawe01792 366534

 

Nwy

Gwasanaeth Brys Gollyngiadau Nwy

0800111 999

 

Trydan

Gwasanaeth Brys0800 052 0400

Western Power DistributionYn agor mewn ffenest newydd

 

 

Dŵr

Gwasanaeth Brys0800 052 0130

Swyddfa Dŵr Cymru
Depo Clydach
Ystâd Ddiwydiannol Players
Clydach
Abertawe
SA6 5BQ

Welsh Water/Dŵr CymruYn agor mewn ffenest newydd

 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru

Llinell Llifogydd (gwasanaeth 24 awr)

 

 

0345 988 1188

Cyfoeth Naturiol Cymru
Tŷ Cambria
29 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0TP

Cyfoeth Naturiol CymruYn agor mewn ffenest newydd

Llinell argyfwng (gwasanaeth 24 awr)0800 807060

 

Y Samariaid

Cenedlaethol08457 90 90 90

17 Heol St John
Trefansel
Abertawe
SA5 8PR

Y SamariaidYn agor mewn ffenest newydd

Lleol01792 655999
 

 

ChildLine

Cenedlaethol

0800 11 11

Sgwrsio ar-lein

ChildlineYn agor mewn ffenest newydd

 

RSPCA

RSPCA0330 1234 999
Wedi'i bweru gan GOSS iCM