Chwilio'r wefan
English
Big group of people

Cofrestr datgan cysylltiadau

Mae Deddf Democratiaeth Llywodraeth Leol (Cymru) 2013 yn cynnwys darpariaeth sy'n ei gwneud yn ofynnol i gynghorau gyhoeddi yn electronig y Gofrestr o Fuddiannau Aelodau.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM