Chwilio'r wefan

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol - CYSAG

Mae'n ofynnol i bob awdurdod lleol sefydlu Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol, a elwir yn CYSAG, yn ei ardal lleol.

Mae'r tudalennau hyn ar gael er gwybodaeth i ysgolion a'r cyhoedd yn gyffredinol ac maent yn ymwneud a:

  • gwaith Cyngor y Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)
  • addysgu addysg grefyddol mewn ysgolion ac unrhyw ddeunyddiau i gefnogi darpariaeth addysg grefyddol effeithiol mewn ysgolion
  • addoli ar y cyd mewn ysgolion ac unrhyw ddeunyddiau neu ddogfennau sy'n cefnogi darpariaeth addoli ar y cyd effeithiol mewn ysgolion.

Rol CYSAG

Pwrpas CYSAG yw cynghori'r awdurdod lleol ar faterion sy'n ymwneud ag addysg grefyddol ac addoli ar y cyd mewn ysgolion a gynhelir gan y wladwriaeth.

Addoli ar y cyd

Yn y rhan hon, ceir arweiniad ESTYN ar addoli ar y cyd mewn ysgolion.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM