Chwilio'r wefan
English
ABC blocks

Cyn ysgol

Gwybodaeth am hedfan dechrau a mynediad i'r cyfeiradur gofal plant Abertawe.

Dechrau'n Deg

Dechrau'n Deg yw rhaglen flaengar Llywodraeth Cymru ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar. Mae'n cael ei chynnig i deuluoedd â phlant dan 4 oed.

Lleoedd Meithrin yn Abertawe

Yn Abertawe mae Ysgol FAbanod Brynhyfryd a phob ysgol gynradd yn darparu addysg ran-amser i rieni sy'n dymuno i'w plentyn fynd i ddosbarth meithrin.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM