Chwilio'r wefan
shopping trolley

Cyngor i Ddefnyddwyr

Mae Cyngor ar Bopeth yn darparu cyngor cyfrinachol a diduedd am ddim ar faterion defnyddwyr. Mae gan y wefan lawer o wybodaeth neu os hoffech chi siarad â rhywun, gallwch chi ffonio'r llinell gymorth i ddefnyddwyr neu ymweld â'ch swyddfa agosaf.

Gall gwefan Cyngor ar BopethYn agor mewn ffenest newydd helpu gyda llawer o'ch ymholiadau fel defnyddiwr:

 • Prynu neu drwsio car
 • Problem gyda phryniant
 • Gwyliau a chludiant
 • Yswiriant
 • Rydych chi wedi newid eich meddwl
 • Post
 • Ffôn, rhyngrwyd neu deledu
 • Gwelliannau cartref
 • Ynni
 • Llythyrau templed
 • Gweithredoedd twyllodrus
 • Tocynnau ar gyfer digwyddiadau
 • Dŵr
 • Gwahaniaethu wrth ddarparu nwyddau a gwasanaethau

Os nad ydych chi'n gallu dod o hyd i ateb i'ch problemau neu os oes angen mwy o gyngor arnoch, gallwch chi ffonio'r llinell gymorth i ddefnyddwyr ar 03454 04 05 06 neu ffôn testun 18001 03454 04 05 06. Mae'r llinell gymorth i ddefnyddwyr ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9.00am a 5.00pm.

Os hoffech chi siarad â rhywun yn bersonol, gallwch chi ymweld â swyddfa.Gallwch chi ddod o hyd i'ch swyddfa agosaf trwy ddefnyddio'r cyfleuster chwilio ar wefan Cyngor ar BopethYn agor mewn ffenest newydd.

Mae Cyngor ar Bopeth yn hysbysu Safonau Masnach am unrhyw gwynion y mae angen i ni ymchwilio iddynt.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM