Chwilio'r wefan
English

Hyfforddiant Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

Mae'n cyrsiau Cymorth Cyntaf yn y Gwaith yn cynnig hyfforddiant cynhwysfawr i gyflogwyr lleol gan roi casgliad o sgiliau ymarferol i'w swyddogion cymorth cyntaf y mae eu hangen yn y rhan fwyaf o weithleoedd.

First Aid at Work
First Aid at Work AED
First Aid at Work Paediatric
First Aid at Work
First Aid at Work AED
First Aid at Work Paediatric

Rydym yn cynnig cyrsiau hyfforddi Cymorth Cyntaf yn y Gwaith mewn lleoliadau ar draws Abertawe. Darllenwch drwy'r rhestr o gyrsiau isod i ddod o hyd i gwrs a chadw lle arno ar-lein.

Os oes gennych grŵp o weithwyr y mae angen hyfforddiant arnynt, gallwn gynnig hyfforddiant ar y safle. Ffoniwch i drafod.

Mae ein holl gyrsiau wedi'u hachredu gan y Sefydliad Achubwyr Bywyd Cymwys (IQL).

Mae'n rhaid i'r cynrychiolwyr ar y cwrs fod yn 16 oed neu'n hŷn.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM