Chwilio'r wefan
English
Group of people

Y Cyfrifiad

Y Cyfrifiad yw'r arolwg sengl mwyaf o boblogaeth y DU.

Ei nod yw cyfrif pob person a chartref ar yr un pryd, a gofyn cyfres graidd o gwestiynau er mwyn cymharu gwahanol ardaloedd o'r wlad a grwpiau gwahanol o bobl.

Mae gwybodaeth y Cyfrifiad yn galluogi llywodraeth ganolog a lleol i dargedu adnoddau a chynllunio darparu gwasanaethau yn fwy effeithiol.  Mae hefyd yn darparu ystod eang o wybodaeth ddemograffig, gymdeithasol ac economaidd at ddefnyddwyr gwasanaethau cyhoeddus eraill, y sectorau busnes ac academaidd a'r gymuned.

Mae'r Cyfrifiad wedi'i gynnal ar un diwrnod penodol bob 10 mlynedd ers 1801, gan golli ond un a hynny ym 1941 (yn ystod yr Ail Ryfel Byd).  Yng Nghymru a Lloegr, cynhelir y cyfrifiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) ar hyn o bryd.  Yn ardaloedd eraill y DU, Cofnodion Cenedlaethol yr Alban ac Asiantaeth Ystadegau ac Ymchwil Gogledd Iwerddon sy'n gyfrifol.

Mae'r dudalen hon yn cynnwys dolenni i'r canlynol:

Cyfrifiad 2021

Diolch am gymryd rhan yn Cyfrifiad 2021. 

Gallwch chi ddal i bostio holiaduron cyfrifiad papur i RHADBOST Cyfrifiad 2021 - ewch i cyfrifiad.gov.uk

 

Cyfrifiad 2011

Ystadegau lleol a gwybodaeth o Gyfrifiadau cynharach: 2001 a 1991.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM