Chwilio'r wefan
English

Cyfeiriannu

Mae Abertawe a Gŵyr yn fannau bendigedig i ymarfer cyfeiriannu.

Mae cyfeiriadu'n weithgaredd gwych sy'n addas i bobl o bob oedran. Mae'n ffordd dda i gadw'n heini am ei fod yn cynnwys llywio trwy dir amrywiol i fannau rheoli mor gyflym ag y bo modd. Mae hefyd yn ffordd wych o weld rhannau o gefn gwlad nad yw llawer o bobl yn cael cyfle i'w gweld 

Mae cyrsiau parhaol wedi'u gosod mewn parciau a choedwigoedd, gan gynnwys Parc Treforys a'r Caeau Plwm, Parc Llywelyn, Coedwig Cymunedol Cilfái, Coed yr Esgob, Bryn y Mwmbwls a Gwaith Brics Dyfnant. Mae'r rhain yn cynnig cyfle gwych i ddechreuwyr ddysgu sut i ddarllen mapiau, defnyddio cwmpawdau a mwynhau cyfeiriadu.

Mae Clwb Cyfeiriadu Bae Abertawe'n defnyddio'r cyrsiau parhaol i gynnal nosweithiau cyflwyno yn ogystal â chymryd rhan mewn cystadlaethau.

Gall trefnwyr grwpiau sydd am gael gafael ar y llythrennau sy'n cyfateb i niferoedd y rheolyddion ym mhob safle wneud hynny drwy e-bostio map@sboc.org.uk

Lawrlwytho Mapiau'r Cwrs

Er mwyn gwneud cyfeiriadu'n fwy hygyrch ac annog mwy o bobl i ymgymryd â'r gweithgaredd, mae mapiau'r cwrs bellach ar gael i'w lawrlwytho. Gellir lawrlwytho'r rhain am ddim a'u hargraffu i unrhyw un eu defnyddio a'u mwynhau. Cliciwch ar y dolenni neu lawrlwythwch y pdfs isod:

Cymerwch ran
Rydym bob amser yn chwilio am gyfleoedd i ddenu aelodau newydd i'r clwb a byddem yn cymell unrhyw un â diddordeb i gysylltu â ni.

www.sboc.org.uk

www.sboc.org.uk/events

Cysylltwch â'r clwb trwy e-bostio Contact@sboc.org.uk 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM