Chwilio'r wefan
newspaper

Y datganiadau a'r datganiadau i'r wasg diweddaraf am Coronafeirws

Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon gyda'r datganiadau diweddaraf wrth i ni eu derbyn.

Anogir preswylwyr a rhieni i ddilyn canllawiau cadw pellter cymdeithasol diwygiedig y llywodraeth a dylai unrhyw un sy'n profi symptomau barhau i ddilyn cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru sydd ar gael yma: Yr wybodaeth ddiweddaraf am Coronafeirws Newydd (COVID-19) gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Os ydych yn pryderu y gall fod gennych Coronafirws, gallwch wirio'ch symptomau gan ddefnyddio gwiriwr symptomau GIG Cymru.

Gwiriwr Symptomau Coronafeirws COVID 19 GIG Cymru

Os oes gennych symptomau Coronafeirws, dilynwch gyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru: Cyngor hynanynysu

Dylech ffonio 111 dan yr amgylchiadau hyn yn unig:

  • os rydych yn teimlo na allwch ymdopi â'ch symptomau gartref
  • os yw eich cyflwr yn gwaethygu
  • os nad yw'ch symptomau'n gwella ar ôl 7 niwrnod.

Coronafeirws 18 Mehefin 2021 - 4.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Gwener 18 Mehefin 2021.

Coronafeirws 17 Mehefin 2021 - 3.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Iau 17 Mehefin 2021.

Coronafeirws 16 Mehefin 2021 - 3.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Mercher 16 Mehefin 2021.

Coronafeirws 15 Mehefin 2021 - 4.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Mawrth 15 Mehefin 2021.

Coronafeirws 14 Mehefin 2021 - 4.15pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Llun 14 Mehefin 2021.

Coronafeirws 11 Mehefin 2021 - 4.15pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Gwener 11 Mehefin 2021.

Coronafeirws 10 Mehefin 2021 - 4.15pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Iau 10 Mehefin 2021.

Coronafeirws 9 Mehefin 2021 - 5.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Mercher 9 Mehefin 2021.

Coronafeirws 8 Mehefin 2021 - 4.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Mawrth 8 Mehefin 2021.

Coronafeirws 7 Mehefin 2021 - 4.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Llun 7 Mehefin 2021.

Coronafeirws 4 Mehefin 2021 - 4.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Gwener 4 Mehefin 2021.

Coronafeirws 3 Mehefin 2021 - 3.45pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Iau 3 Mehefin 2021.

Coronafeirws 2 Mehefin 2021 - 5.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Mercher 2 Mehefin 2021.

Coronafeirws 1 Mehefin 2021 - 5.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Mawrth 1 Mehefin 2021.

Coronafeirws 28 Mai 2021 - 5.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Gwener 28 Mai 2021.

Coronafeirws 27 Mai 2021 - 3.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Iau 27 Mai 2021.

Coronafeirws 26 Mai 2021 - 5.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Mercher 26 Mai 2021.

Coronafeirws 25 Mai 2021 - 5.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Mawrth 25 Mai 2021.

Coronafeirws 24 Mai 2021 - 5.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Llun 24 Mai 2021.

Coronafeirws 21 Mai 2021 - 3.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Gwener 21 Mai 2021.

Coronafeirws 20 Mai 2021 - 4.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Iau 20 Mai 2021.

Coronafeirws 19 Mai 2021 - 4.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Mercher 19 Mai 2021.

Coronafeirws 18 Mai 2021 - 4.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Mawrth 18 Mai 2021.

Coronafeirws 17 Mai 2021 - 4.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Llun 17 Mai 2021.

Coronafeirws 14 Mai 2021 - 4.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Gwener 14 Mai 2021.

Coronafeirws 13 Mai 2021 - 12.30pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Iau 13 Mai 2021.

Coronafeirws 12 Mai 2021 - 4.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Mercher 12 Mai 2021.

Coronafeirws 11 Mai 2021 - 4.45pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Mawrth 11 Mai 2021.

Coronafeirws 10 Mai 2021 - 4.15pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Llun 10 Mai 2021.

Coronafeirws 7 Mai 2021 - 4.15pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Gwener 7 Mai 2021.

Coronafeirws 6 Mai 2021 - 3.45pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Iau 6 Mai 2021.

Coronafeirws 5 Mai 2021 - 5.00pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Mercher 5 Mai 2021.

Coronafeirws 4 Mai 2021 - 3.15pm

Dyma'r newyddion diweddaraf am Coronafeirws ar ddydd Mawrth 4 Mai 2021.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM