Chwilio'r wefan

Hysbyseb i'r cyhoedd - Peidiwch dod i'r Swyddfa Gofrestru mewn person heblaw am os oes gennych apwyntiad yn barod neu mewn argyfwng.  Os ydych yn teimlo'n sal neu os ydych wedi teithio tramor yn ddiweddar, cysylltwch â'r syddfa ynglŷn â'ch apwyntiad/cofrestriad.

Ar hyn o bryd, rydym yn derbyn taliadau cerdyn yn unig. Ni fyddwn yn derbyn arian parod.

Scroll

Genedigaethau, marwolaethau, phriodasau a partneriaeth sifil

Mae Swyddfa Gofrestru Abertawe'n ymdrin â chofrestru genedigaethau, marwolaethau, priodasau a phartneriaethau sifil yn ardal Abertawe.

Rydym yn ceisio darparu gwasanaeth cyfeillgar a chroesawgar os ydych yn cofrestru genedigaeth neu farwolaeth neu'n cymryd rhan mewn seremoni sifil, dathlu neu ddinasyddiaeth.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM