Chwilio'r wefan
bus

Cludiant ysgol, prydau bwyd a gwisgoedd

Gwybodaeth ddefnyddiol gan gynnwys bwydlenni prydau ysgol, gwneud cais am sedd fws sbâr a sut i wneud cais i dderbyn grant am wisg ysgol.

Clybiau brecwast ysgol

O fis Medi bydd y cyngor yn cynnig clwb brecwast 30 munud i bob ysgol a fydd am ddim i rieni yn unol ag arweiniad Llywodraeth Cymru.

Cludiant i'r ysgol

Mae Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 yn gofyn bod yr Awdurdod Lleol yn darparu cludiant o'r cartref i'r ysgol i blant cymwys.

Prydau Ysgol

Croeso!

Grant Gwisg Ysgol - blwyddyn ysgol Medi 2021 i Fehefin 2022

Wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo teuluoedd ar incymau isel.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM