Chwilio'r wefan

Gwybodaeth am newidiadau i'r gwasanaethau claddu ac amlosgi oherwydd Coronafeirws - Mae swyddfa weinyddol y Gwasanaethau Profedigaeth yn y Ganolfan Ddinesig ar gau i'r cyhoedd ar hyn o bryd. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â mynwentydd a'r amlosgfa, e-bostiwch gwasanaethauprofedigaeth@abertawe.gov.uk.

flower

Claddedigaethau ac Amlosgiadau

Rydym yn gyfrifol am saith mynwent yn Abertawe a'r amlosgfa yn Nhreforys.

Mae lle ar gyfer beddau newydd ar gael mewn 6 lleoliad: Treforys, Ystumllwynarth, Pontybrenin, Rhydgoch, Danygraig a Choed Gwilym.

Gellir claddu aelodau o'r un teulu mewn beddau sydd eisoes yn bodoli ym mhob un o'r saith mynwent yn Abertawe, er bod lle'n mynd yn brin yng Nghwmgelli. Mae ardaloedd arbennig wedi cael eu neilltuo ym mhob mynwent i gladdu gweddillion a amlosgwyd, gyda phob plot wedi'i farcio gyda chofeb briodol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM