Chwilio'r wefan
English
Magnifying glass

Chwilio am gais cynllunio

Gallwch chwilio am geisiadau cynllunio yn Ninas a Sir Abertawe ar y dudalen hon.

Ewch i'r chwiliadur cynllunio i weld yr holl geisiadau cynllunio

Argymhellwn eich bod yn cofrestru'ch manylion personol fel eich bod yn gallu derbyn diweddariadau rheolaidd am gynnydd y ceisiadau. Mae opsiwn uwch ar gael hefyd lle gallwch osod meini prawf gwahanol er mwyn i chi dderbyn gwybodaeth ychwanegol.

Cyflwyno sylwadau ar gais cynllunio

Defnyddiwch y botwm sylwadau er mwyn ymateb i geisiadau. Bydd unrhyw sylwadau, gan gynnwys eich enw a'ch cyfeiriad, ar-lein ond caiff eu hadolygu a'u gwirio am unrhyw ddata personol arall.

Caiff unrhyw sylwadau a ystyrir yn ddifrifol, yn hiliol, yn enllibus neu fel arall eu dileu.

Os oes gennych unrhyw broblem, ffoniwch 01792 635701.

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon.  Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM