Chwilio'r wefan
English
Search with flower

Chwiliwch barciau a mannau gwyrdd

Defnyddiwch ein chwiliad parciau a mannau gwyrdd i ddod o hyd i fannau awyr agored yn Abertawe a'r cyfleusterau maen nhw'n eu cynnig.

Nodwch eich geiriau allweddol:
Ar hyn o bryd, mae 107 o ganlyniadau - Tudalen 1 o 11
Dangos
canlyniadau ar gyfer pob tudalen
Trefnu yn ôl:
  • Mae'r tir comin 35 hectar hwn ar lethr y clogwyn rhwng Bae Langland a Bae Caswell.

  • Mae Parc Sglefrio West Cross, ar y blaendraeth rhwng Lido Blackpill a West Cross, yn lle diogel i sglefrwyr a'r rhai sy'n reidio beiciau BMX ddod ynghyd ac ymarfer...

  • Gyda dwy lawnt fowlio a chae pêl-droed, mae gan Barc y Werin nifer o gyfleusterau gwych i ddenu ymwelwyr o bob oed a'u cadw'n actif.

  • Parc cymunedol gwych yn nwyrain y ddinas sy'n cynnig ardal gemau amlddefnydd a lle i gicio pêl.

  • Mae'r Gerddi Botaneg yn gartref i un o gasgliadau planhigion pennaf Cymru gyda borderi blodau lliwgar a thai gwydr mawr.

  • Mae'r cronfeydd dŵr mewn ardal â golygfeydd mynyddig syfrdanol sy'n nodweddiadol o Fawr, i'r gogledd o Abertawe.

  • Parc ardderchog gydag amrywiaeth o gyfleusterau sy'n apelio i bob oed, o fwydo'r hwyaid i neidiau sglefrio.

  • Mae bywyd gwyllt a nodweddion naturiol a hanesyddol Bae Abertawe'n creu amgylchedd o safon eithriadol i fyw, gweithio a datblygu twristiaeth gynaliadwy ynddo.

  • Mae Rhodfa Bywyd Gwyllt Hillside yn ardal eang naturiol agored (27 hectar), tua milltir o ganol dinas Abertawe.

  • Mae Parc Melin Mynach yn dirwedd o bwys hanesyddol, gyda nodweddion treftadaeth ddiwydiannol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM