Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Chwefror 2020

Day huts at Langland Bay

Cytiau traeth eiconig ar fin cael eu dyrannu

Bydd cannoedd o breswylwyr y ddinas ar bigau'r drain wrth iddynt aros i glywed a yw eu cais i rentu un o gytiau traeth Bae Langland ar gyfer yr haf wedi bod yn llwyddiannus.

Library reading

Llyfrgelloedd yn codi awch bwyd ar bawb ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi

Bydd arogl pice ar y maen blasus yn rhai o lyfrgelloedd Abertawe wrth i'r ddinas ddathlu Dydd Gŵyl Dewi.

Swansea Council Logo (Portrait)

Y cyngor ar fin penderfynu ar gynlluniau cyllidebol

Mae Cyngor Abertawe'n bwriadu buddsoddi miliynau o bunnoedd yn rhagor mewn gofal cymdeithasol, addysg a chymunedau lleol fel rhan o gynigion cyllidebol i'w gweld gan y Cabinet fis nesaf.

Tirdeunaw_artist

Cyngor i dderbyn £100 miliwn o wariant cyfalaf ar brosiectau allweddol

Disgwylir i filiynau o bunnoedd gael eu buddsoddi mewn gwelliannau i ysgolion y ddinas, ffyrdd a phrosiectau cymunedol.

Swansea Council Logo (Portrait)

Cabinet yn cymeradwyo cynllun rhyddhad ardrethi busnesau ar gyfer manwerthwyr y ddinas

Bydd tua 1,300 o fusnesau manwerthu yn Abertawe yn derbyn cymorth ariannol gyda'u hardrethi busnes.

Swansea Council Logo (Landscape square)

Buddsoddiad o £52.5 miliwn ar gyfer Tai'r Cyngor

Disgwylir i Gyngor Abertawe fuddsoddi mwy na £52.5 miliwn i adeiladu cartrefi newydd a gwella cannoedd o rai eraill dros y flwyddyn nesaf.

Swansea Council Logo (Portrait)

Cyfle i ddweud eich dweud am ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol

Rhoddir cyfle i breswylwyr ddweud eu dweud am sut gall Cyngor Abertawe chwarae ei ran wrth sicrhau ei fod yn cyflwyno'i ymrwymiadau i gydraddoldeb yng nghymunedau'r ddinas.

dirty vegan

Un o sêr Dirty Sanchez i gyflwyno dosbarth meistr yng ngŵyl fwyd Abertawe

Matt Pritchard, o'r gyfres deledu Dirty Vegan, yw'r pen-cogydd enwog diweddaraf sydd wedi'i gyhoeddi ar gyfer Gŵyl Bwyd a Diod Croeso eleni.

Eirlys_lollipop

Eirlys, sy'n 86 oed, yn defnyddio'i ffon lolipop am y tro olaf ar ôl 25 o flynyddoedd

Am dros 25 o flynyddoedd mae Eirlys Morgan wedi sicrhau bod plant Brynmill yn cyrraedd yr ysgol ac yn dychwelyd adref yn ddiogel.

Olchfa Logo

Cae 3G pob tywydd ar gyfer ysgol gam yn agosach

Mae cae 3G maint llawn, pob tywydd, newydd ar gyfer disgyblion Ysgol yr Olchfa a'r gymuned gam yn agosach at gael ei gyflwyno.

Learning_guitars

Paratoadau ar gyfer Gŵyl Ddysgu 2020 wedi dechrau

Mae paratoadau ar gyfer dychweliad digwyddiad hynod boblogaidd Gŵyl Ddysgu Abertawe wedi dechrau.

Croeso festival Jean-Christophe Novelli

Jean-Christophe Novelli fydd prif seren gŵyl bwyd a diod Abertawe

Bydd y pen-cogydd enwog Jean-Christophe Novelli, sydd wedi ennill gwobrau Michelin, yn rhan o Ŵyl Bwyd a Diod Croeso Abertawe.

Swansea Council Logo (Landscape square)

1,300 o fusnesau manwerthu i dderbyn cymorth gydag ardrethi

Mae tua 1,300 o fusnesau manwerthu yn Abertawe i dderbyn cymorth ariannol gyda'u hardrethi busnes.

Guildhall

Cyngor yn lansio ymgyrch recriwtio prentisiaethau

Mae Cyngor Abertawe'n lansio'i ymgyrch recriwtio prentisiaethau flynyddol yr wythnos hon trwy gynnig 18 prentisiaeth yn y Tîm Gwasanaethau Adeiladau Corfforaethol ynghyd â nifer o rai eraill.

MarketWin

Marchnad dan do'r ddinas yn dathlu ennill teitl

Mae'n swyddogol - mae marchnad dan do fawr orau Prydain yma yn Abertawe!

7172KingsSketch

Cynlluniau wedi'u datgelu ar gyfer adeilad uwch-dechnoleg yn Abertawe, a ddylanwadwyd gan farn y cyhoedd

Mae cynlluniau ar gyfer adeilad unigryw a fydd yn galluogi busnesau technoleg a chreadigol ifanc i ddatblygu wedi'u datgelu ar gyfer canol dinas Abertawe.

10krunners

Cyflwynwch eich ceisiadau heddiw ar gyfer ras 10k Bae Abertawe Admiral

Gwahoddir rhedwyr i gofrestru ar gyfer ras 10k Bae Abertawe Admiral a rasys iau 2020.

BridgeNew

Dau gam mawr ymlaen ar gyfer cynllun gwerth £135 biliwn i drawsnewid Abertawe

Mae cynllun adfywio gwerth £135 biliwn yn ne Cymru wedi cymryd dau gam mawr ymlaen.

HomeFarmYard

Translation Required: Home farm group set to report in the summer

Translation Required: A WORKING group set up to consider the future of Swansea Council's Home Farm depot is seeking a sustainable future for the site that's fit for the 21st century.

palace9220

Cynnydd yn cael ei wneud ar theatr hanesyddol y Palace yn Abertawe

Mae cynnydd yn cael ei wneud wrth i'r cyngor barhau â'i waith i ddod â bywyd newydd i adeilad hanesyddol Theatr y Palace yng nghanol y ddinas.

high street car park

Dim angen tocyn mwyach i barcio ym maes parcio'r Stryd Fawr

Mae maes parcio aml-lawr y Stryd Fawr yn Abertawe yn dilyn camre maes parcio'r Cwadrant drwy ddefnyddio system ddi-docyn.

pot20

Hudolus! Noson fawr yn swyno pobl sy'n dwlu ar Harri Potter yn Abertawe

Roedd pobl sy'n dwlu ar ddewiniaeth a hudoliaeth ffuglennol wedi ychwanegu hud a lledrith ychwanegol at Abertawe.

penlan trees

Pobl ifanc yn Abertawe yn helpu i blannu coed newydd yn lle'r rhai a fandaleiddiwyd

Mae pobl ifanc yn Abertawe wedi helpu i blannu coed mewn cymuned yn Abertawe ar ôl i achosion niferus o fandaliaeth arwain at goed a oedd newydd eu plannu'n cael eu rhwygo o'r ddaear.

penyrheolgym

Cyfleusterau newydd cyffrous yn annog mwy o bobl i gadw'n heini

Gwnaed gwelliannau sylweddol mewn canolfan hamdden gymunedol boblogaidd yn Abertawe.

Food130220

Blasus! Arbenigwyr bwyd yn temtio lleoedd yn Abertawe i brynu'n lleol

​​​​​​​Mae lleoedd bwyd a diod yn cael eu hysbrydoli i weini mwy o gynnyrch lleol.

craigcefnparc retro fit

Trawsnewid hen fyngalos sy'n eiddo i'r cyngor yn gartrefi modern yn Abertawe

Mae technoleg arbed ynni fodern yn cael ei gosod mewn rhes o chwe byngalo sy'n eiddo i'r cyngor mewn cymuned yn Abertawe, mewn ymgais i ostwng biliau ynni i denantiaid.

littercrop1

Cynllun benthyca newydd ar gael mewn llyfrgelloedd er mwyn cadw Abertawe'n daclus

Mae defnyddwyr llyfrgelloedd yn ysgrifennu eu pennod eu hunain ar weithredu amgylcheddol - drwy fynd i'r afael â sbwriel ar Draeth Abertawe.

tourevent

Arweinwyr Twristiaeth yn mwynhau cipolwg ar ddyfodol Abertawe

Mae arweinwyr twristiaeth o bob rhan o Abertawe wedi mwynhau golygfa o'r awyr ar gynllun arena'r ddinas sy'n werth £135m.

Swansea Council Logo (Landscape square)

Cynigion cyllidebol i fuddsoddi miliynau o bunnoedd yng nghymunedau'r ddinas

Mae Cyngor Abertawe'n bwriadu buddsoddi miliynau o bunnoedd yn fwy mewn gofal cymdeithasol, addysg a chymunedau lleol fel rhan o gynigion cyllidebol i'w gweld gan y Cabinet fis nesaf.

council housing

Buddsoddiad o £52.5 miliwn ar gyfer Tai'r Cyngor

Disgwylir i Gyngor Abertawe fuddsoddi mwy na £52.5 miliwn i adeiladu cartrefi newydd a gwella cannoedd o rai eraill dros y flwyddyn nesaf.

Gorseinon_school_steel_frame

Cyngor i dderbyn £100 miliwn o wariant cyfalaf ar brosiectau allweddol

Disgwylir i filiynau o bunnoedd gael eu buddsoddi mewn gwelliannau i ysgolion y ddinas, ffyrdd a phrosiectau cymunedol.

WriteFeb20

Cwrs am ddim yn rhoi pobl Abertawe ar y llwybr 'ysgrifennu' cywir

​​​​​​​Mae pobl Abertawe yn cael eu hannog i fod yn greadigol gyda help myfyrwyr PhD.

ORdBridge

Translation Required: Work on track for weekend bridge removal

Translation Required: ​​​​​​​Plans are on track to remove an old footbridge over a key Swansea road this weekend.

ArenaCarPark

Translation Required: Tree numbers to increase as arena work advances

Translation Required: The number of trees in a key Swansea city centre location is to increase.

oystermouth road bridge removal

Gwaith y bont wedi'i gwblhau

Cwblhawyd cam diweddaraf y gwaith i adeiladu arena newydd Abertawe.

Croeso festival Jean-Christophe Novelli

Gŵyl Croeso - yr hyn y mae angen i chi ei wybod...

Gŵyl ddeuddydd sy'n dathlu popeth Cymreig yw digwyddiad Croeso. Fe'i cynhelir yng nghanol dinas Abertawe ddydd Sadwrn 29 Chwefror a dydd Sul 1 Mawrth 2020, 11am - 4pm.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM