Chwilio'r wefan
English
Sun

Sesiynau chwarae i blant

Rydym yn sylweddoli bod chwarae'n bwysig i deuluoedd ac yn annog pawb i ddod i'n sesiynau chwarae mynediad agored.

facebook
Swansea Play Service ar Facebook

Sesiynau Chwarae Hwyl yr Haf - Tim Chwarae Plant

3 - 25 Awst

Dewch i'n 'sesiynau chwarae hwyl yr haf' ar draws Abertawe'r haf hwn, sy'n cynnwys crefftau, gemau a chwarae agored. Mae sesiynau AM DDIM ac yn agored i bob plentyn a theulu o enedigaeth i 14 oed. Bydd yr holl sesiynau chwarae'n agored, sy'n golygu y gall plant fynd a dod fel maent yn dymuno.

Mae'n rhaid i bob plentyn dan 8 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Mae'n rhaid cadw lle drwy Eventbrite: https://swanseaplayservice.eventbrite.co.uk

Wedi'i bweru gan GOSS iCM