Chwilio'r wefan

Please note due to current circumstances there may be considerable delays to the processing of reusable nappy scheme applications. Many thanks for your understanding. 

Pin cewynnau

Cewynnau golchadwy

Bydd cewynnau golchadwy yn lleihau nifer y sachau du rydych yn eu defnyddio ac yn arbed arian. A byddwn ni'n rhoi hyd at £100 i chi at gost prynu cewynnau golchadwy.

Dros ddwy flynedd a hanner, bydd pob babi'n defnyddio tua 5,000 o gewynnau sy'n llenwi 156 o sachau du, sef pwysau car teulu arferol. Y gost i'r rhieni yw rhwng £700 a £1,300 ar gyfer cewynnau tafladwy.

Mae mwy a mwy o rieni'n newid i gewynnau golchadwy wrth sylweddoli y gallan nhw haneru gwastraff eu teulu ac arbed cannoedd o bunnoedd ar yr un pryd.

Mae canfyddiad bod cewynnau golchadwy yn waith caled, ond does dim rhaid iddyn nhw fod. Gyda dyluniadau modern heddiw, peiriannau golchi a defnydd leinwyr y gellir eu rhoi yn y tŷ bach, ni all defnyddio cewynnau golchadwy fod yn haws.

PDF Document Awgrymiadau da ar gyfer defnyddio cewynnau y gellir eu hailddefnyddio gan rieni sydd wedi’u defnyddio (PDF, 114KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Cynllun ad-daliad cewynnau golchadwy

Newidiwch i ddefnyddio cewynnau golchadwy a byddwn yn rhoi hyd at £100 i chi tuag at y gost!

Ffyrdd i gyflwyno cais

Wrth gyflwyno cais, bydd angen i chi ddarparu:

  • copi o'r dystysgrif geni neu ffurflen Mat B1
  • prawf prynu, e.e. derbynneb siop, anfoneb, cadarnhad tâl drwy e-bost

Yna telir yr arian yn uniongyrchol i'ch cyfrif banc.

PDF Document Amodau a thelerau’r cynllun ad-dalu cewynnau y gellir eu hailddefnyddio (PDF, 270KB)Yn agor mewn ffenest newydd

    Wedi'i bweru gan GOSS iCM