Chwilio'r wefan
English

Gallwch fwynhau mynd am dro o hyd yn y cyfnod anodd hwn - mae mynd am dro'n dda i'ch iechyd corfforol a meddyliol.

 

Cadwch bellter diogel o bobl eraill - o leiaf dau fetr i ffwrdd. Os yw'r traeth neu'r llwybr cerdded mor brysur fel na allwch gadw'r pellter hwnnw, ewch adref neu dewch o hyd i fan llai prysur.

 

Mwy o wybodaeth: Newidiadau i lwybrau cerdded a mynediad yn ardaloedd Gŵyr ac Abertawe oherwydd Coronafeirws

Cerdded

Mae digon o ddewis i gerddwyr yn Abertawe a phenrhyn Gŵyr. Mae popeth ar gael yno, o bromenadau gwastad a pharcdir ar gyfer tro hamddenol i deithiau cerdded mwy heriol dros draethau, gweundir a thrwy goedwigoedd hynafol.

Mae'r rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus yn cynnwys 268 o filltiroedd (431km) ar Benrhyn Gŵyr yn unig ac mae llawer mwy yng ngweddill ardal Bae Abertawe. Mae nifer o deithiau cerdded sy'n addas i bobl o bob gallu a lefel ffitrwydd - un i'w hystyried yw Ffordd Gŵyr, taith gerdded 35 milltir drawiadol.

Gyda holl fanteision cerdded, nid oes esgus am beidio â mynd allan a mwynhau'r awyr agored a'r golygfeydd o'n cwmpas. Gallwch gael gwybod popeth y mae ei angen arnoch am gadw'n iach drwy gerdded gyda thaith gerdded dan arweiniad, llwybrau cerdded hirsefydlog y gallwch roi cynnig arnynt, neu drwy ymuno ag un o'r grwpiau cerdded pwrpasol yn ardal Bae Abertawe.

John Ashley, cydlynydd teithiau cerdded

John.Ashley@abertawe.gov.uk

Teithiau cerdded trefol

Mae pawb yn gwybod am fanteision cerdded yng nghefn gwlad neu ar hyd yr arfordir, ond os na allwch fynd i'r rhannau hyn, gallai'r teithiau cerdded trefol byr hyn fod yr ateb delfrydol.

Teithiau cerdded yng nghefn gwlad

Dewch i ddarganfod harddwch cefn gwlad ac arfordir Abertawe a Gŵyr ar droed.

Grwpiau Cerdded

Dolenni defnyddiol i grwpiau cerdded ac awyr agored

Cadw'n iach trwy gerdded

Gall fod yn anodd pan sylweddolwch fod angen i chi ddechrau ymarfer corff yn fwy, p'un a ydych wedi cael braw iechyd, yn dod dros salwch neu wedi sylweddoli nad ydych mor heini ag roeddech yn arfer bod.

Cerdded yn agos i dda byw

Un o nodweddion arbennig Gŵyr yw'r ardaloedd mawr o iseldir rhostir comin lle gall ffermwyr â hawliau cominwyr bori eu da byw. Os ydych chi'n bwriadu cerdded yn yr ardaloedd hyn, bydd rhaid i chi gofio nifer o bethau.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM