Chwilio'r wefan

Cerdd Abertawe

Mae'r uned cerddoriaeth yn wasanaeth gan Gyngor Abertawe sydd wedi datblygu o hen Wasanaeth Cerdd Gorllewin Morgannwg.

Cerdd Abertawe

Mae gan staff yr uned gefndir llwyddiannus o helpu plant i ddysgu cerddoriaeth a galluogi'r rhai â dawn arbennig i lwyddo wrth chwarae'r offeryn o'u dewis.

Bydd llawer wedi addysgu yn yr ysgol o'r blaen a bydd eraill yn ymgartrefu mewn ysgolion newydd er mwyn cyflwyno'u harbenigedd a'u hymroddiad i ddosbarthiadau newydd o blant.

 

Amserlen ganolfan gerddoriaeth ac aelodaeth

Cost flynyddol £ 60 neu £ 20 y tymor, a ffioedd hanner pris i frodyr a chwiorydd ychwanegol. Gall myfyrwyr yn mynychu hyd at 3 canolfan sir am eu ffi aelodaeth.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM