Chwilio'r wefan

Bydd rhai criwiau casglu'n dechrau eu gwaith yn gynharach nag arfer yn ystod yr amgylchiadau presennol. Sicrhewch felly eich bod chi'n rhoi eich holl ailgylchu a'ch sachau du ar ymyl y ffordd yn barod i'w casglu erbyn 6.00am ar eich diwrnod casglu.

 

Y diweddaraf am coronafeirws a chasgliadau gwastraff

Bag ailgylchu

Casglu ymyl y ffordd

Mae ein casgliadau ymyl y ffordd yn cynnwys papur, cardbord, gwydr, caniau, plastig, gwastraff cegin, gwastraff gardd a gwastraff na ellir ei ailgylchu.

Gwahenir eich casgliadau'n rhai 'Wythnos Werdd' ac 'Wythnos Binc'. Gofynnir i chi ddidoli'ch gwastraff a'i roi yn y sach briodol/bin priodol. Cofiwch ddefnyddio'n Teclyn Chwilio am Gasgliadau Ailgylchu i gael gwybod ar ba ddiwrnodau y casglwn beth.

PDF Document Arweiniad defnyddiol i gasglu gwastraff o ymyl y ffordd (PDF, 2MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Os oes angen arnoch i eitemau o Wastraff Swmpus gael eu casglu, gallwch drefnu casgliad ar gyfer hyd at 3 eitem am £20, neu 6 eitem am £40.

Mae'r gwasanaethau ymyl y ffordd ar gyfer eiddo domestig yn unig. Os ydych yn rheoli busnes yn Abertawe a hoffech ailgylchu'ch sbwriel, mae gwybodaeth ar ein tudalennau Gwastraff masnachol, busnes ac ailgylchu.

Os ydych am roi gwybod nad yw'ch gwastraff wedi'i gasglu, arhoswch tan ar ôl 1.00pm ar eich diwrnod casglu er mwyn rhoi digon o amser i'r criwiau gwblhau casgliadau yn eich ardal.

Sachau Gwyrdd.

Casglu sachau gwyrdd

Gallwch ddefnyddio sachau gwyrdd ar gyfer caniau, gwydr, papur, a cherdyn. Byddwn yn eu casglu yn ystod eich wythnos werdd.

Sachau Pinc.

Casglu sachau pinc

Gallwch ddefnyddio sachau pinc ar gyfer plastigion. Rydym yn eu casglu yn ystod eich wythnos binc.

Gwastraff Bwyd.

Casglu gwastraff bwyd

Defnyddiwch eich bin gwyrdd ar gyfer eich casgliad gwastraff bwyd wythnosol.

Gwastraff Gardd.

Casgliad gwastraff gardd

Defnyddiwch y bagiau gwyn ailddefnyddiadwy ar gyfer eich gwastraff gardd. Byddwn yn ei gasglu ar eich wythnos werdd.

3 black bag.

Casglu sachau du - Cadwch at 3

Cesglir gwastraff cartref o ymyl y palmant mewn sach ddu. Caniateir i bob cartref roi hyd at 3 sach ddu allan bob pythefnos.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM