Chwilio'r wefan
English
Casgliadau archifau

Casgliadau archifau

Archwiliwch ein casgliadau a pharatowch ar gyfer eich ymweliad.

Ein casgliadau

Croeso i gatalog arlein y Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg. Mae'n cynnwys dros 230,000 o gofnodion yn disgrifio eitemau yn ein casgliadau, ac mae'n cynnwys dogfennau archifol, recordiadau yn ein archif sgrîn a sain, a llyfrau ac erthyglon yn llyfrgell ein hystafell chwilio.

Chwiliwch y catalog : This link opens in a new window

Cyn i chi ddechrau, dyma rhai cysylltiadau i helpu chi i ddarganfod sut mae'r catalog yn gweithio a sut i gael y gorau ohono.


Ffynhonellau eraill ar ein gwefan


Ffynhonellau Allanol

  • Ai morwr Abertawe oedd eich cyndad? Profwch gwefan 'Swansea Mariners'. Fe allwch chi chwilio am longau a gofrestrwyd yn Abertawe a'r pobl oedd yn hwylio ynddyn nhw. Mae'r dogfennau gwreiddiol gyda ni.
  • Fe allwch chi ddarganfod pob math o bethau yn hen bapurau newydd. Profwch Bapurau Newydd Cymru arlein am yr holl papurau newydd Cymreig hyd at 1919.


Wedi darganfod beth roeddech yn chwilio amdano? Dyma ble allwch chi ei weld:


Eisiau gwybod mwy?


Dyma rhai taflenni a rhestri ffynhonellau rydym wedi creu i esbonio rhai cofnodion poblogaidd i helpu chi gyda'ch ymchwil:

PDF Document 1. Cofnodion deddf y tlodion (PDF, 293KB)Yn agor mewn ffenest newydd
PDF Document 2. Y treth tir (PDF, 812KB)Yn agor mewn ffenest newydd
PDF Document 3. Hen blwyfi yng Ngorllewin Morgannwg (PDF, 603KB)Yn agor mewn ffenest newydd
PDF Document 4. Mapiau degwm (PDF, 450KB)Yn agor mewn ffenest newydd
PDF Document 5. Darllen hen ddogfennau (PDF, 709KB)Yn agor mewn ffenest newydd
PDF Document 6. Cofrestri etholwyr (PDF, 835KB)Yn agor mewn ffenest newydd
PDF Document 7. Cofrestri plwyf a chofnodion capeli (PDF, 2MB)Yn agor mewn ffenest newydd
PDF Document 8. Ysgolion a'u cofnodion (PDF, 2MB)Yn agor mewn ffenest newydd
PDF Document 9. Mapiau allwedd ardaloedd gweinyddol (PDF, 9MB)Yn agor mewn ffenest newydd
PDF Document 10. Cofnodion crwneriaid (PDF, 5MB)Yn agor mewn ffenest newydd
PDF Document 11. Mynegai lleoliadau yn ardal Gorllewin Morgannwg (PDF, 5MB)Yn agor mewn ffenest newydd
PDF Document 12. Arweiniad i'r Ail Ryfel Byd adnoddau ar-lein (PDF, 827KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Defnyddio'r catalog.

Defnyddio'r catalog

Sut mae cael y gorau o chwilio'r catalogau.

Termau a ddefnyddir yn y catalog.

Termau a ddefnyddir yn y catalog archifau

Esboniad o rai o'r termau a ddefnyddir yn ein catalog ar-lein.

Archif Sgrin a Sain.

Archif Sgrîn a Sain Gorllewin Morgannwg

Ein casgliadau ffilm a recordiadau sain wedi'u lleoli yn y Canolfan Ddinesig, Abertawe

Mynegai enwi lleoedd.

Mynegai o enwau lleoedd yng Ngorllewin Morgannwg

Ydych chi wedi dod ar draws enw fferm neu ardal ac yn methu dod o hyd iddo fe ar fap modern? Cynlluniwyd y mynegai hwn i'ch helpu chi i ddod o hyd i ble'r oedd.

Cofrestrau plwyf.

Cofrestri plwyf yng Ngwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg

Ydych chi'n chwilio am ble gall eich cyndadau wedi cael eu bedyddio, priodi neu gladdu? Dyma rhestr o'r holl gofrestri plwyf sy gyda ni.

Porwch y catalogau archifau

Mae'r dudalen hon yn eich galluogi i bori'r casgliadau a gedwir yng Ngwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg a gweld pa fath o wybodaeth sydd ar gael.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM