Chwilio'r wefan
English
Abertawe canol y ddinas

Canol Dinas Abertawe

Mae canol dinas Abertawe'n cynnig amrywiaeth gwych o siopau, caffis, bwytai a barau. A chydag amgueddfeydd, orielau, sinemâu a thŷ poeth trofannol dan do oll o fewn pellter cerdded, mae digonedd o bethau i bawb eu mwynhau.

Find us on social media

facebook  Twitter

Wedi'i bweru gan GOSS iCM