Chwilio'r wefan
English

Mae gwasanaethau Cyngor Abertawe sy'n cael eu hatal o 18 Mawrth i helpu'r gymuned frwydro yn erbyn coronafeirws yn cynnwys: amgueddfeydd, orielau cyfleusterau chwaraeon a hamdden awyr agored, theatrau, llyfrgelloedd, canolfannau cymunedol. Manylion: www.abertawe.gov.uk/CyngorarCoronafeirws. Diolch am eich cefnogaeth.

Map

Canolfannau Gweithgareddau Gŵyr

#DarganfodGwyr!  GAC logo

Mae ein canolfannau gweithgareddau yn Rhosili a Phorth Einon yn cynnig llety gwych i brofi'r hyn sydd gan Benrhyn Gwyr i'w gynnig, heb son am olygfeydd gogoneddus y mae'n rhaid eu gweld i'w gwerthfawrogi.

Am dros 30 o flynyddoedd, rydym wedi bod yn darparu gweithgareddau, digwyddiadau ac addysg ac rydym yn ymfalchio yn y profiadau a'r atgofion rydym wedi helpu i'w creu.

Boed hynny'n syrffio, yn ddringo creigiau, yn gaiacio, yn feicio mynydd neu'n ddianc am ychydig er mwyn ymlacio a mwynhau'r golygfeydd, mae gennym rywbeth at ddant pawb.

Rydym yn gweithio gydag ysgolion a cholegau er mwyn darparu rhaglenni preswyl wythnos a hanner wythnos, yn ogystal a chreu gwyliau gweithgareddau wedi'u teilwra i grwpiau, teuluoedd, ac unrhyw un sydd am brofi ein Hardal o Harddwch Naturiol Eithriadol.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu! 

facebook  Twitter

Wedi'i bweru gan GOSS iCM