Chwilio'r wefan
English

Mae canolfannau cymunedol yn gweithredu ar gyfer gwasanaethau hanfodol yn unig, h.y. unedau profi teithiol, darparwyr gofal plant a banciau bwyd.

Community buildings

Canolfannau cymunedol

Mae canolfannau cymunedol ym mron pob ardal o'r ddinas. Rydym yn berchen ar yr holl adeiladau a chânt eu rheoli gan bobl leol sydd wedi'u hethol i wasanaethau ar bwyllgorau rheoli gwirfoddol.

Gendros Community Centre
North Penlan Sports Hall
Play Group at Treboeth Community Centre
Gendros Community Centre
North Penlan Sports Hall
Play Group at Treboeth Community Centre

Mae'r adeiladau'n amrywio o neuaddau sengl bach, canolfannau neuadd amlbwrpas maint canolig i adeiladau mwy gyda mwy nag un neuadd, gan gynnwys neuaddau chwaraeon. Oherwydd hyn, gellir llogi'r adeiladau at nifer mawr o ddefnyddiau, gan gynnwys cyfleusterau cyfarfod, chwaraeon (megis athletau, pêl-fasged, pêl-droed, hyfforddiant cylchedu, crefft ymladd, etc), celf a chrefft, dosbarthiadau addysgol, drama, clybiau ieuenctid, grwpiau rhieni a phlant bach a phartïon pen-blwydd, i enwi ond rhai.

Am wybodaeth gyffredinol, ffoniwch y tîm ar 01792 635412 neu e-bostiwch adeiladaucymunedol@abertawe.gov.uk. I gadw lle, cysylltwch â'r ganolfan yn uniongyrchol.

Manylion cyswllt canolfannau cymunedol

Gwybodaeth am bob un o'n canolfannau cymunedol yn Abertawe.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM