Chwilio'r wefan
English

Rydym yn ailagor ddydd Iau 27 Mai! Byddwn ar agor ar ddydd Iau hyd at ddydd Sul, gyda'r drysau yn agor am 10am. Rydym wedi newid ein horiau agor dros dro fel y gallwn gynnig slotiau amser i ymwelwyr i sicrhau bod digon o le i gadw pellter cymdeithasol. Mae hyn hefyd yn caniatáu amser i ni lanhau rhwng pob slot. Cliciwch isod i gael gwybod mwy a sut i drefnu'ch ymweliad.

Museum

Canolfan Dylan Thomas

Mae'r Ganolfan Dylan Thomas. Rheolir yr adeilad ei hun gan Brifysgol Cymru.

Canolfan Dylan Thomas

Mae Canolfan Dylan Thomas yn gartref i arddangosfa barhaol am ddim 'Dwlu ar y Geiriau', a agorodd ar 27 Hydref 2014, pen-blwydd Dylan yn 100 oed. Mae'r arddangosfeydd rhyngweithiol sy'n addas i deuluoedd yn adrodd stori gwaith, bywyd a chyd-destun diwylliannol un o ysgrifenwyr mwyaf arwyddocaol yr ugeinfed ganrif. Cefnogir yr arddangosfa gan fan dysgu aml-ddefnydd, gweithgareddau i blant ac ardal arddangos dros dro..

Mae Tîm Arddangosfa Dylan Thomas yn cynnal rhaglenni dysgu, allgymorth a digwyddiadau dynamig sy'n canolbwyntio ar weithgareddau y gall teuluoedd gymryd rhan ynddynt a sesiynau ysgrifennu creadigol i bobl ifanc ac oedolion.

Gellir trefnu teithiau tywys o gwmpas yr arddangosfa 'Dwlu ar y Geiriau' i grwpiau o bob oedran, ac rydym yn rhan o raglen ddysgu 4Site Cyngor Abertawe www.abertawe.gov.uk/4site.

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant sy'n rheoli'r adeilad a'r mannau eraill y tu mewn iddo.

Gellir dod o hyd i wybodaeth fanwl am fywyd a gwaith Dylan, ac am ein rhaglen ddysgu a digwyddiadau yn www.dylanthomas.comYn agor mewn ffenest newydd

Contact

Cyfeiriad:  Somerset Place, Abertawe. SA1 1RR United Kingdom

e-Bost: llenyddiaethdylan.thomas@abertawe.gov.uk
Ffôn: 01792 463980

 

Digwyddiadau yng Nghanolfan Dylan Thomas

Digwyddiadau a gweithgareddau yng Nghanolfan Dylan Thomas.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM