Chwilio'r wefan
Buy With Confidence

Buy With Confidence

Sefydlwyd y cynllun 'Buy With Confidence' gan bartneriaeth o Wasanaethau Safonau Masnach Awdurdod Lleol mewn ymateb i bryderon ynghylch 'masnachwyr twyllodrus'. Mae'r cynllun yn darparu rhestr o fusnesau sydd wedi'u hymrwymo i fasnachu'n deg i gwsmeriaid. Mae pob busnes a restrir wedi cwblhau cyfres o wiriadau manwl gan staff cymwys y Safonau Masnach cyn cael ei gymeradwyo fel aelod o'r cynllun.

Buy With Confidence

Manteision y cynllun

● Sicrhau cwsmeriaid y gallant ymddiried ynoch a'ch bod yn darparu gwasanaeth cwsmeriaid da
● Cyfeiriadur busnes ar y gwefan hwn, y gall y cyhoedd ei ddefnyddio i ddod o hyd i fusnesau dibynadwy
● gwiriad gan y Safonau Masnach cyn cael eich cymeradwyo i sicrhau eich bod yn cydymffurfio'n gyfreithiol
● Gallu defnyddio'r logo 'Buy With Confidence' a dweud eich bod wedi'ch cymeradwyo gan y safonau masnach
● Byddwch yn wahanol i fusnesau eraill - dim ond y rhai sy'n ddigon da i gyflawni'r broses archwilio sy'n rhan o'r cynllun
● Mae'n agored i'r rhan fwyaf o sectorau busnes, nid busnesau gwelliannau i gartrefi a/neu fasnachu cerbydau modur yn unig
● Mynediad at gyngor yn uniongyrchol gan weithwyr proffesiynol y Safonau Masnach a gyflogir gan yr awdurdod lleol
● Derbyn gwybodaeth am newidiadau i'r gyfraith y gallant effeithio ar eich busnes
● Nid er elw - cynhelir gan awdurdodau lleol, felly mae'r holl ffioedd yn cael eu hailbuddsoddi mewn cynnal a hyrwyddo'r cynllun
● Helpu i amddiffyn eich cymuned rhag masnachwyr twyllodrus a busnesau anghyfreithlon

 

A fyddai'ch busnes chi'n elwa o gael ei gymeradwyo gan Safonau Masnach 'Buy With Confidence'?

Darganfyddwch sut i gyflwyno cais am y cynllun a'r manteision o sicrhau bod eich busnes wedi'i gymeradwyo gan y safonau masnach.

Chwilio am fasnachwr neu fusnes y gallwch ymddiried ynddo

Gallwch osgoi masnachwyr twyllodrus a chefnogi'r rheini sydd wedi ymrwymo i weithredu mewn ffordd gyfreithiol, onest a theg trwy ddefnyddio busnesau a gymeradwyir gan Safonau Masnach 'Buy With Confidence'.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM