Chwilio'r wefan

Am unrhyw gyngor neu ymholiadau ynghylch diogelwch bwyd, e-bostiwch bwydadiogelwch@abertawe.gov.uk.


Mae Llywodraeth y DU wedi cynhyrchu cyngor i fusnesau bwyd ar Coronafeirws. Mae'n annhebygol iawn y gallwch gael eich heintio gan Coronafeirws o fwyd, fodd bynnag, mae'n bwysig bodloni gofynion hylendid a gorfodi rheolau cadw pellter cymdeithasol.

 

Knife and fork

Busnesau bwyd

Gwybodaeth a chyngor i fusnesau sy'n ymdrin â bwyd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM