Chwilio'r wefan
English
£ pound sign

Buddsoddwch yn Abertawe

Dinas flaengar ar y glannau sydd wrth wraidd dinas-ranbarth ehangach Bae Abertawe yw Abertawe.

Swansea Bay copyright Visit Wales

Mae mynediad i ymchwil ac arbenigedd arloesol gan brifysgolion, ansawdd bywyd uchel ac amgylchedd naturiol rhagorol yn creu lleoliad busnes unigryw. 

Mae buddsoddiadau mawr gan Brifysgol Abertawe a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn creu newid sylweddol o ran gallu ymchwil a dysgu a chydweithio rhwng y byd academaidd/diwydiant - gan atgyfnerthu sefyllfa Abertawe fel Dinas Arloesedd. 

I ategu hyn, bydd cynlluniau uchelgeisiol i drawsnewid canol dinas Abertawe drwy ddatblygiadau masnachol, tai, manwerthu a hamdden yn atgyfnerthu ei rôl fel prif ysgogwr economaidd Dinas-ranbarth Bae Abertawe, gan greu swyddi a thwf. 

(Delwedd o Fae Abertawe © Croeso Cymru)

Wedi'i bweru gan GOSS iCM