Chwilio'r wefan
English

Brexit

Ynghyd â'n partneriaid rhanbarthol, mae Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU a Chyngor Abertawe wedi bod yn paratoi ar gyfer Prydain yn gadael yr Undeb Ewropeaidd.

Rydym yn gweithio gyda'r CLlLC a Llywodraeth Cymru i sicrhau bod ymagwedd gyfunol a chyson ar draws llywodraeth leol Cymru mewn ymateb i Brexit. 

Mae nifer o wefannau defnyddiol wedi'u sefydlu gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU sy'n darparu gwybodaeth ddefnyddiol a swyddogol am Brexit.  
Gallwch ddod o hyd i ddolenni i'r wefannau hynny ar y dudalen hon. 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM