Chwilio'r wefan
Warning ! in circle

Rhoi gwybod am broblem gyda biniau a sbwriel

Gallwch adrodd am finiau sydd heb eu casglu, archebu sachau newydd neu roi gwybod i ni am sbwriel ar y strydoedd yn ogystal â materion eraill.

I roi gwybod i ni am broblem, gallwch ddefnyddio un o'n ffurflenni adrodd. Os byddai'n well gennych siarad â rhywun, gallwch ffonio 01792 635600 (dydd Llun - dydd Iau 8.30am - 5.00pm, dydd Gwener 8.30am - 4.30pm).

Deunydd ailgylchu neu wastraff sydd heb ei gasglu

Rhowch wybod os nad yw'ch gwastraff ailgylchu, cartref, cegin neu ardd wedi'i gasglu. Os ydych am wneud hyn, arhoswch tan ar ôl 1.00pm ar eich diwrnod casglu er mwyn rhoi digon o amser i'r criwiau gwblhau casgliadau yn eich ardal.

Gwneud cais am fwy o finiau a sachau ailgylchu

Os nad ydych yn gallu casglu sachau a biniau o un o'n cyflenwyr lleol, gallwch ofyn iddynt gael eu cludo i'ch cartref.

Adrodd am sbwriel yn y stryd

Adroddwch am sbwriel yn y stryd er mwyn i ni fynd i'r afael ag ef.

Adrodd am dipio'n anghyfreithlon

Rhowch wybod i ni am dipio gwastraff cartref neu fusnes yn anghyfreithlon. Mae tipio'n anghyfreithlon yn drosedd ac os cewch eich dal, gallech gael eich erlyn.

Adrodd am faw cŵn

Adroddwch am faw cŵn y mae angen cael gwared arno neu adroddwch am rywun sy'n caniatáu i'w gi faeddu ar y briffordd.

Adrodd am chwistrell neu nodwydd

Dylid cael gwared ar nodwyddau a chwistrellau'n ddiogel trwy ddefnyddio blwch eitemau miniog. Os ydych yn dod ar draws chwistrell neu nodwydd, peidiwch â chyffwrdd â hi ond rhowch wybod i ni cyn gynted â phosib. Yna byddwn yn trefnu cael gwared arni'n ddiogel.

Adrodd am fin sbwriel sy'n orlawn

Adroddwch am fin sbwriel sy'n orlawn er mwyn i ni ei wacáu.

Rhoi gwybod i ni am broblemau gyda thoiledau cyhoeddus

Os oes problem gydag un o'n toiledau cyhoeddus, rhowch wybod i ni. Os oes staff ar y safle, rhowch wybod am unrhyw broblem iddynt hwy'n gyntaf fel y gallwn ddatrys y broblem yn gyflym.

Adrodd am fin baw cŵn y mae angen ei wacáu

Adroddwch am fin baw cŵn nad yw wedi cael ei wacáu.

Adrodd am osod posteri'n anghyfreithlon

Adroddwch am osod posteri'n anghyfreithlon. Mae gosod posteri'n anghyfreithlon yn drosedd ac os cewch eich dal, gallech gael eich erlyn.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM