Chwilio'r wefan
English

Peidiwch â gadael eich barbeciwiau tafladwy ar lawr

Anogir pobl sy'n ymweld â'r traeth i wneud y peth iawn a mynd â'u sbwriel adref gyda nhw'r haf hwn, yn enwedig barbeciwiau tafladwy.

Dros fisoedd prysur yr haf mae'r cyngor wedi bod yn cynyddu casgliadau sbwriel ar y traeth, gan gynyddu nifer y biniau sydd ar gael i bobl gael gwared ar eu sbwriel yn ofalus.

Ond dywedodd Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros Wella'r Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, mai cyfrifoldeb y rheini sy'n ymweld â'r traeth yw mynd â'u holl wastraff adref gyda nhw, gan gynnwys barbeciwiau tafladwy.

Meddai, "Mae unrhyw un sy'n credu ei bod hi'n iawn i gladdu poteli, barbeciwiau neu unrhyw wastraff arall yn y tywod ar ddiwrnod mas yn anghywir.

"Mae barbeciwiau yn enwedig yn cadw'u gwres am oriau ar ôl iddynt gael eu defnyddio a gall pobl sy'n sefyll arnynt yn ddamweiniol ddioddef llosgiadau difrifol."

Dywedodd y Cynghorydd Thomas fod tîm taflu sbwriel a gwastraff y cyngor yn gosod arwyddion ar draethau y mae'r cyngor yn gyfrifol amdanynt yn annog pobl i wneud y peth iawn a chael gwared ar eu barbeciwiau tafladwy'n ofalus.

Ychwanegodd, "Mae gan ddau o'n traethau mwyaf poblogaidd - Bae Abertawe (ger y Secret Bar) a Bae Caswell - finiau barbeciw arbennig lle gall pobl gael gwared arnynt yn ddiogel. Mae dau arall yn Rotherslade a Langland wedi cael eu symud ar ôl iddyn nhw gael eu fandaleiddio.

"Fodd bynnag, archebwyd rhagor o finiau i'w dosbarthu yn ddiweddarach yn yr haf ac rydym hefyd yn ystyried gosod biniau dros dro mewn lleoliadau prysur lle bo angen."

Meddai, "Ond, pa gamau bynnag y mae'r cyngor yn eu cymryd, does dim esgus dros adael barbeciw tafladwy na mathau eraill o sbwriel ar unrhyw draeth. Dylai pobl fynd â nhw adref.

"Y peth gwaethaf gall unrhyw un ei wneud â barbeciwiau tafladwy neu unrhyw fath arall o sbwriel ar y traeth, yw eu claddu yn y tywod. Mae'n drychineb sy'n siŵr o ddigwydd. Oes, mae gennym finiau yn eu lle, oes, mae arwyddion ar draethau'n rhybuddio am sbwriel ac ydy, mae'r cyngor yn mynd ati i lanhau traethau.

"Os ydych chi'n mynd â rhywbeth i'r traeth gyda chi, chi sy'n gyfrifol am fynd ag e' adref.  Dylai pobl wneud y peth iawn bob tro."

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM