Chwilio'r wefan
Disabled parking badge

Cynllun Bathodynnau Glas

Mae Cynllun y Bathodyn Glas yn darparu amrywiaeth cenedlaethol o gonsesiynau parcio ar gyfer y rhai sydd â nam sylweddol ar y golwg neu nam corfforol parhaol er mwyn eu helpu i deithio'n annibynnol.

Gall deiliaid bathodyn deithio naill ai fel gyrrwr neu deithiwr, a chaniateir iddynt barcio'n agos i'w cyrchfan. Llywodraeth Cymru sy'n pennu'r rheolau ar gyfer rhoi bathodynnau.

Oes gennych hawl i dderbyn Bathodyn Glas?

Canfod a ydych yn gymwys i dderbyn Bathodyn Glas.

Gwneud Cais am Fathodyn Glas

Mae'n rhaid i geisiadau am Fathodynnau Glas gael eu cyflwyno drwy'r system ar-lein.

Defnyddio'ch Bathodyn Glas

Byddwch yn cael llyfryn Hawliau a Chyfrifoldebau gan Lywodraeth Cymru gyda'ch Bathodyn Glas.

Camddefnyddio Bathodyn Glas

Mae camddefnyddio Bathodyn Glas yn drosedd ac yn anghyfreithlon

Bathodynnau Glas sydd ar goll, wedi'u dwyn, wedi'u difrodi neu wedi colli eu lliw

Cysylltwch â ni ynghylch bathodynnau sydd ar goll neu wedi'u difrodi.

Bathodynnau Glas ar gyfer Sefydliadau

Gall sefydliadau sy'n gofalu am bobl anabl a'u cludo wneud cais am Fathodyn Glas.

Beth os ydw i'n anghytuno â phenderfyniad y cyngor am fy nghais am Fathodyn Glas?

Does dim proses apeliadau statudol yn erbyn penderfyniad a wnaed gan awdurdod lleol am gais am Fathodyn Glas

Cwestiynau cyffredin am fathodynnau glas

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am fathodynnau glas.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM