Chwilio'r wefan

Atgyweiriadau i'ch Cartref

Cewch wybod am ein gwasanaeth atgyweirio, gan gynnwys hysbysu am atgyweiriad sydd ei angen, atgyweiriadau mewn argyfwng sydd eu hangen a hefyd sut i wneud gwelliannau i'ch cartref.

Request online welsh button
Cais am wella cartref ar-lein
Mae atgyweiriadau'n cael eu blaenoriaethu a'u cyflawni ar sail pa mor frys yw'r gwaith. Bydd atgyweiriadau mewn argyfwng yn cael eu cyflawni o fewn 24 awr, atgyweiriadau brys o fewn 5 niwrnod ac atgyweiriadau nad ydynt yn frys o fewn 20 niwrnod.

Gallai fod angen archwilio'ch cartref cyn gwneud rhai atgyweiriadau i asesu pa fath o waith sy'n angenrheidiol. Er enghraifft, gallai cyn-archwiliad cael ei drefnu am ollyngiad dŵr parhaus, i geisio darganfod yr achos. Bydd yr Asiant Atgyweirio yn eich cynghori a yw hyn yn angenrheidiol a bydd yn rhoi dyddiad ar gyfer apwyntiad i chi.

Beth yw atgyweiriadau ad-daladwy?

Gall Dinas a Sir Abertawe adennill unrhyw dreuliau am atgyweiriad sydd ei angen o achos esgeulustod neu ddifrod sydd wedi'i achosi gennych chi neu gan aelod o'ch cartref.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM